Igazságyügyi Minisztériumi jogászösztöndíjak a 2019-2020-as tanév tavaszi félévére

IM jogászösztöndíj pályázat 2019-2020 tavasz


Az Igazságügyi Minisztérium támogatásával az SZTE ÁJTK ebben a szemeszterben is kiírja a nappali tagozatos jogász hallgatóknak szóló IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj és az IM Tanulmányi Jogászösztöndíj pályázatot.

 

KIVÁLÓSÁGI pályázat

 

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat a PÁLYÁZAT benyújtását követően bármely önköltséges és állami ösztöndíjas jogászhallgató elnyerheti, amennyiben legalább 4.00-s korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2019-2020-as tanév őszi szemeszterében.

Nem pályázhat érvényesen olyan hallgató, akik a 2019/2020. tanév II. félévében ÚNKP ösztöndíjban részesül. Azok a hallgatók, akiknek az ÚNKP ösztöndíja legkésőbb január 31-ig lejár, pályázhatnak az IM ösztöndíjra a tavaszi szemeszterben.

Az ösztöndíj összege havi 60.000 Ft.

Az öt hónapra szóló ösztöndíj várhatóan a szemeszter második felében, két vagy három részletben kerül átutalásra.

A bankszámlaadataikat kérjük, hogy időben ellenőrizzék és a Hallgatói Szolgáltató Irodában jelentsék be, ha hiányzik vagy változott.


A pályázati anyagot a kari Tanulmányi Osztályon kell leadni.

A pályázat benyújtásához első lépésként a pályázati űrlapot kell hiánytalanul kitölteni. Letölthető:www.juris.u-szeged.hu / IM pályázatok, ösztöndíjak / IM Jogászösztöndíj Második lépésként az adatlaphoz kötelező portfóliót összeállítani és csatolni:

  • nyelvvizsgák fénymásolata (az összes nyelvvizsgáé, amelyet szeretne a pályázó beszámíttatni)
  • tanulmányi versenyek igazolása,
  • publikációk (tudományos publikációként csak a szakirodalmi hivatkozását tartalmazó és megfelelően jegyzetelt munka fogadható el), - ProJure tagság igazolása stb.

 

Nem szakmai típusú igazolásokat, kérjük, hogy ne csatoljanak (énekkar, sporttevékenység stb.) A jogviszonyról, a tanulmányi átlagról nem szükséges igazolást csatolni, a benyújtást követően ellenőrizzük az adatokat a tanulmányi rendszerben.

 

A pályázati anyagot lezárt A4-es alakú borítékban kell leadni a Tanulmányi Osztály Bocskai utcai, Fsz 31-es fogadóirodájában az előírt határidőig. A borítékon szerepeljen a pályázó neve és NEPTUN kódja. Ha a pályázati űrlap valamelyik rovata nem elegendő az adott eredmények feltüntetéséhez, csatoljon pótlapot a kinyomtatott űrlaphoz.

Az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók rangsorolását az ÁJTK oktatási dékánhelyettese és a tanulmányi osztályvezető végzi az IM által rendelkezésre bocsátott pontozási szisztémának megfelelően.

A pontozási rendszer táblázata elérhető a honlapunkon.

Kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett, előzetesen figyelmesen olvassák át.

Külön is felhívjuk a figyelmet a TDK-tevékenységgel kapcsolatos pontozás szabályaira.

A szabályzat szerint a 2019. évi OTDK-n elért eredmények ebben a szemeszterben még beszámíthatók. TDK-tevékenység csak akkor pontozható, ha azzal jogosítás szerezhető a 2021. évi OTDK-n való részvételre. Erre figyelemmel ebben a szemeszterben csak a 2019. évi OTDK-n bemutatott pályamunkák pontozhatók, továbbá a 2020. januári helyi TDK-konferencián bemutatott dolgozatok. Más, tanszéki TDK-előadás nem pontozható. Kérjük, a pályázati anyagot ennek figyelembe vételével állítsák össze, más TDK-igazolásokat ne nyújtsanak be.

A pályázat benyújtására 2020. február 19. szerda 16 óráig a Tanulmányi Osztály Bocskai utcai, Fsz 31-es fogadóirodájában van lehetőség.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a zárást követően hiánypótlásra nincs lehetőségük, az elbírálás kizárólag az időben leadott dokumentumok alapján történik!

 

A rangsorolással kapcsolatos döntés miatt az elbírált pályázatok megtekintésére február 27-28. és március 2-3 között, a TO vezetővel történt előzetes egyeztetés alapján lesz lehetőség. A jogorvoslati kérelmek beadása 2020. március 3. 16 óráig lehetséges a tanulmányi osztályvezetőnél. A pályázati rangsor véglegesítésére 2020. március 4-én kerül sor.


TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ pályázat

 

Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjra NEM KELL PÁLYÁZNI, minden olyan önköltséges

jogászhallgató elnyerheti, aki legalább 3,51-es korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2019-2020as tanév őszi szemeszterében.

A hallgatók rangsorolását - az elért eredmények figyelembe vételével a Hallgatói Szolgáltatói Iroda végzi el. A tanulmányi átlagok listáját a Neptun rendszerből február 20-án leszűrjük és továbbítjuk feléjük, további javításra/ reklamációra nincs lehetőség.

 

Az ösztöndíj összege - az elért átlag és a rangsorban betöltött helytől függően - havi 10.000 és 30.000 Ft között mozog. Az öt hónapra szóló ösztöndíj folyósítása várhatóan a szemeszter második felében, két vagy három részletben történik.

 

További szakmai kérdéseikkel forduljanak bizalommal Prof. Dr. Szomora Zsolt oktatási dékánhelyetteshez: szomora.zs@juris.u-szeged.hu

technikai problémák esetén Lakatos Andrea osztályvezetőhöz: lakatos.andrea@juris.u-szeged.hu

 

Letölthető dokumentumok::

Értékelési rendszer_ IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj 0.4

IM jogászösztöndíj pályázat hirdetmény 2019-2020 tavasz

IM Pályázati űrlap_2019_2020_tavasz


2020. február 3.


Prof. Dr. Szomora Zsolt
oktatási dékánhelyettes

Lakatos Andrea
tanulmányi osztályvezető