IMG_5422

Igazságyügyi Minisztériumi jogászösztöndíjak a 2018. tavaszi félévre

IM jogászösztöndíj pályázat

2017-2018 TAVASZ

 

Az Igazságügyi Minisztérium támogatásával az SZTE ÁJTK ötödik alkalommal is kiírja a nappali tagozatos jogász hallgatóknak szóló IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj és az IM Tanulmányi Jogászösztöndíj pályázatot a 2017-2018 tanév tavaszi félévében.

 

KIVÁLÓSÁGI pályázat

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat a PÁLYÁZAT benyújtását követően bármely önköltséges és állami ösztöndíjas jogászhallgató elnyerheti, amennyiben legalább 4.00-s korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2017-2018-os tanév őszi szemeszterében.

Nem pályázhat érvényesen olyan hallgató, akik a 2017/2018. tanévben ÚNKP ösztöndíjban részesül.

 

A pályázatot papír alapon elkészíteni.

A pályázat benyújtásához első lépésként az előírt adatlapot kell hiánytalanul kitölteni.

(Lehetőség szerint elektronikusan, de semmiképpen sem ceruzával.)

Letölthető:www.juris.u-szeged.hu / IM pályázatok, ösztöndíjak / IM Jogászösztöndíj Második lépésként az adatlaphoz kötelező portfóliót összeállítani és csatolni:

  • nyelvvizsgák fénymásolata (az összes nyelvvizsgáé, amelyet szeretne a pályázó beszámíttatni)
  • tanulmányi versenyek igazolása,
  • publikációk,
  • Pro Jure tagság igazolása stb.

 

Nem szakmai típusú igazolásokat, kérjük, NE csatoljanak (énekkar, sporttevékenység stb.) A jogviszonyról, a tanulmányi átlagról és a felvételi pontszámról nem szükséges igazolást csatolni, a benyújtást követően ellenőrizzük az adatokat a tanulmányi rendszerben.

 

A pályázati anyagot nagy A4es alakú borítékban kell leadni a Tanulmányi Osztály nappali tagozatos fogadóirodájában ez előírt határidőig.

A borítékon is szerepeljen a pályázó neve és a NEPTUN kódja. Ha pályázati űrlap valamelyik rovata nem elegendő az adott eredmények feltüntetéséhez, csatoljon pótlapot a kinyomtatott űrlaphoz.

Az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók rangsorolását az ÁJTK oktatási dékánhelyettese és a tanulmányi osztályvezető végzi az IM által rendelkezésre bocsátott pontozási szisztémának megfelelően.

 

A pontozási rendszer táblázata elérhető a honlapunkon

Kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett, előzetesen figyelmesen olvassák át. Külön is felhívjuk a figyelmet, hogy ebben a szemeszterben a 2018 januári kari TDK-konferencián elért eredmények, részvétel, valamint a 2017 tavaszi OTDK-n elért eredmények pontozhatók. A TDKjelöléstől az OTDK-díjig a legeredményesebb szint pontozható egy alkalommal. OTDK-részvételre nem jogosító TDK-ülésen való előadásra az IM nem ad pontot. Kérjük, a pályázati anyagot ennek figyelembe vételével állítsák össze.

 

A pályázat benyújtása 2018. február 12-től 2018. február 16-án déli 12 óráig lehetséges a Tanulmányi Osztályon a fogadóórák idejében.

Az őszi félév tanulmányi eredményeinek lezárására a Neptun-rendszerben 2018. február 9-én központilag kerül sor (Neptun-üzemeltetés), ezt külön nem kell kérniük.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a február 16-i zárást követően hiánypótlásra nincs lehetőségük, az elbírálás a leadott dokumentumok alapján történik! Az Erasmus+ programban résztvevő hallgatók számára egyéni pályázati határidőket nem tudunk biztosítani.

 

A kiválósági ösztöndíj vonatkozásában a kari rangsorolásra és döntésre 2018. február 23-ig sor kerül, a hallgatók nyilvános tájékoztatása 2018. február 26-án várható, a rangsorolással kapcsolatos döntés elleni jogorvoslatra 2018. február 28-ig lesz lehetőségük a tanulmányi osztályvezetőnél. A véglegesítés: 2018. március 5. hétfő

 

 

Az ösztöndíj összege havi 60.000 Ft!

Az öt hónapra szóló ösztöndíj várhatóan tanév végén, egy összegben kerül átutalásra.

 

TANULMÁNYI pályázat

Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjra NEM KELL PÁLYÁZNI, azt minden olyan önköltséges jogászhallgató elnyerheti, aki legalább 3,51-es korrigált kreditindex átlagot teljesített a 20172018-os tanév őszi szemeszterében.

A tanulmányi átlagok listáját a Neptun rendszerből február 26-án-án leszűrjük, további javításra/ reklamációra nincs lehetőség, az összegek kiszámítását a Hallgatói Szolgáltatói Iroda végzi el.

 

Az ösztöndíj összege - az elért korrigált kreditátlag és a rangsorban betöltött helytől függően - havi 10.000 és 30.000 Ft között mozog. Az öt hónapra szóló ösztöndíj folyósítása várhatóan a tanév végén, egy összegben történik.

 

További szakmai kérdéseikkel forduljanak bizalommal Dr. Szomora Zsolt oktatási dékánhelyettes: szomora.zs@juris.u-szeged.hu, technikai problémák esetében február 12-től Sas Gabriella osztályvezetőhöz: sasgabriella@juris.u-szeged.hu

 

Letölthető dokumentumok:

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj értékelési rendszere 2018

IM pályázati űrlap 2018 tavaszSzeged, 2018. január 29.

 

Dr. habil Szomora Zsolt

oktatási dékánhelyettes

és

Sas Gabriella

tanulmányi osztályvezető

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb