SZTE_AJTK

IM Jogászösztöndíj Pályázat 2017-2018 ősz

logo_ff


Az Igazságügyi Minisztérium támogatásával az SZTE ÁJTK negyedik alkalommal is kiírja a nappali tagozatos jogász hallgatóknak szóló IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj és az IM Tanulmányi Jogászösztöndíj pályázatot.

 

KIVÁLÓSÁGI pályázat

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat a PÁLYÁZAT benyújtását követően bármely önköltséges és állami ösztöndíjas jogászhallgató elnyerheti, amennyiben legalább 4.00-s korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2016-2017-os tanév tavaszi szemeszterében.

Nem pályázhat érvényesen olyan hallgató, akik a 2017/2018. tanévben ÚNKP ösztöndíjban részesül.

 

A pályázatot a korábbi félévektől eltérően, NEM a Modulo rendszerben kell benyújtani, a Neptun átállás nehézségei miatt a korábbi űrlap nem működik.

A pályázat benyújtásához első lépésként az előírt letölthető adatlapot kell hiánytalanul kitölteni.


Második lépésként az adatlaphoz kötelező portfóliót összeállítani és csatolni:

  • nyelvvizsgák fénymásolata (az összes nyelvvizsgáé, amelyet szeretne a pályázó beszámíttatni)
  • tanulmányi versenyek igazolása,
  • publikációk,
  • Pro Jure tagság igazolása stb.

 

Nem szakmai típusú igazolásokat, kérjük,NE csatoljanak (énekkar, sporttevékenység stb.)

A jogviszonyról, a tanulmányi átlagról és a felvételi pontszámról nem szükséges igazolást csatolni, a benyújtást követően ellenőrizzük az adatokat a tanulmányi rendszerben.

 

A pályázati anyagot nagy A4es alakú borítékban kell leadni a Tanulmányi Osztály nappali tagozatos fogadóirodájában ez előírt határidőig. A borítékon is szerepeljen a pályázó neve és NEPTUN kódja. Ha pályázati űrlap valamelyik rovata nem elegendő az adott eredmények feltüntetéséhez, csatoljon pótlapot a kinyomtatott űrlaphoz.

Az érvényes pályázatot benyújtó hallgatók rangsorolását az ÁJTK oktatási dékánhelyettese és a tanulmányi osztályvezető végzi az IM által rendelkezésre bocsátott pontozási szisztémának megfelelően.

A pontozási rendszer táblázata elérhető a honlapunkon. Kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett, előzetesen figyelmesen olvassák át. Külön is felhívjuk a figyelmet, hogy az előző félévben OTDK-ra került sor, így ebben a szemeszterben az OTDK-eredmények pontozhatók. A TDK-jelöléstől az OTDK-díjig a legeredményesebb szint pontozható egy alkalommal. (Tehát, ha valaki helyi TDK-konferencián vett rész és OTDK-díjat nyert, akkor csak utóbbira kap pontot.). Kérjük, a pályázati anyagot ennek figyelembe vételével állítsák össze.

A pályázat benyújtására 2017. szeptember 26. kedd délután 3 óráig a Tanulmányi Osztályon van lehetőség. Felhívjuk figyelmüket, hogy a zárást követően hiánypótlásra nincs lehetőségük, az elbírálás a leadott dokumentumok alapján történik.

 

Az ösztöndíj összege havi 50.000 Ft.

Az öt hónapra szóló ösztöndíj várhatóan tanév végén, egy összegben kerül átutalásra.

 

TANULMÁNYI pályázat

Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjra NEM KELL PÁLYÁZNI, azt minden olyan önköltséges jogászhallgató elnyerheti, aki legalább 3,51-es korrigált kreditindex átlagot teljesített a 2016-2017-os tanév tavaszi szemeszterében.

A hallgatók rangsorolását - az elért eredmények figyelembe vételével - az ÁJTK oktatási dékánhelyettese és a tanulmányi osztályvezető végzik. A tanulmányi átlagok listáját a Neptun rendszerből október 2-án leszűrjük, további javításra/ reklamációra nincs lehetőség.

 

Az ösztöndíj összege - az elért átlag és a rangsorban betöltött helytől függően - havi 10.000 és 30.000 Ft között mozog. Az öt hónapra szóló ösztöndíj folyósítása várhatóan a tanév végén, egy összegben történik.

 

Mindkét ösztöndíj vonatkozásában a kari rangsorolásra és döntésre 2017. október 2-ig sor kerül, a hallgatók nyilvános tájékoztatása pedig 2017. október 3-án várható.

A rangsorolással kapcsolatos döntés megfellebbezése 2017. október 4-én és 5-én lehetséges a tanulmányi osztályvezetőnél, véglegesítés: 2017. október 6.

 

További szakmai kérdéseikkel forduljanak bizalommal Dr. Szomora Zsolt oktatási dékánhelyettes úrhoz: szomora.zs@juris.u-szeged.hu

Technika problémák esetén Sas Gabriella osztályvezetőhöz: sasgabriella@juris.u-szeged.hu

 

Letölthető dokumentumok:


IM jogászösztöndíj pályázat hirdetmény 17-18 ősz

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj értékelési rendszere

 

Dr. habil. Szomora Zsolt oktatási dékánhelyettes

és

Sas Gabriella tanulmányi osztályvezető