A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése (összehasonlító elemzés)

Kutató neve: GÁCSI ANETT ERZSÉBET


A kérdés vizsgálata során a kiindulópont az, hogy a büntető eljárásjogi bizonyításnak az egyik legérzékenyebb területe a jogellenesen (tiltott módon) megszerzett bizonyítási eszközök és az azokból származó bizonyítékok felhasználhatóságának kérdése. (Ez a megállapítás egyaránt igaz az angolszász és a kontinentális büntetőeljárási rendszerekben is.) A jogellenesen megszerzett bizonyítékok esetén ugyanis kettős érdek ütközik egymással. A mérleg egyik serpenyőjében a terhelt büntetőjogi felelősségre vonásának követelménye áll. Ez az érdek azt diktálja, hogy a büntetőjogi felelősség megállapítására alkalmas (adott esetben perdöntő jelentőségű) bizonyítékok ne kerüljenek kizárásra csupán azért, mert valamely előírás megszegésével szerezték meg azokat. Ezzel szemben a mérleg másik oldalán álló érdek a büntetőeljárásbeli törvényesség betartásához, a büntetőeljárásban résztvevők (kiemelten a terhelt) jogainak biztosításához kapcsolódik.

A kutatás (2010-2015) a jogösszehasonlítás (amerikai és francia megoldások) módszerén túl a hazai joggyakorlat elemzés útján a jogellenesen megszerzett bizonyítékok büntetőeljárásokban való felhasználhatóságát (annak kereteit és korlátait) vizsgálja.


(Gácsi Anett Erzsébet: A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelésea büntetőeljárásban. Szeged: Iruisperitus, 2016. 204 p.) részletesen elemzi a fenti problémakört.