Kari Hírnök

Az évente két alkalommal megjelenő kari kiadvány lényegében a Kar eseményeit rögzíti azzal, hogy e füzetben megjelennek az oktatói kar Karon kívüli tudományos, illetve szakmai közéleti szereplésének eseményei is, így például külföldi kutatóutakról és konferencia-előadásokról is hírt adunk – lényegében egymásnak – a kari közösségen belül. A Kari Hírnök tartalmazza a személyi változásokat és a Kari Tanács határozatait is.