IMG_0211

Kari kitüntetettjeink

Menyhárt Gáspár-díj


A díjat a kari oktatás, kutatás, a kari vezetés és annak fejlesztése, valamint a Kar hazai és nemzetközi intézményi és szakmai kapcsolatainak bővítése érdekében maradandót alkotó személy kaphatja, aki tevékenységével hozzájárult a Kar elismertségének növeléséhez, illetve a Kar oktatási és kutatási feladatainak magas szintű ellátásához.

Nagy Ferenc (2012)
Szabó Imre (2013)
Martonyi János (2014)

 

Oktatói Kari Életmű-díj


A díjat az az egyetemmel jelenleg vagy korábban közalkalmazotti jogviszonyban álló Kari oktató, vagy Emerita/Emeritus Professzor kaphatja, aki a Karon több évtizeden át kiemelkedő oktatói és tudományos tevékenységet végzett, szakmai munkája a Kar hírnevének öregbítését szolgálta.

Kaltenbach Jenő (2012)
Fábián György (2013)
Bodnár László (2014)
Czúcz Ottó (2016)
Tóthné Fábián Eszter (2017)

 

Nívódíj Monográfia-díj


A díj azon új tudományos eredményeket rendszerezetten összefoglaló monográfia alkotójának adományozható, akinek a munkája - az előző nívódíj átadása óta eltelt időszakban - szakmailag kiemelkedő, és aki önálló kötetével országos vagy nemzetközi elismerést vívott ki. A díj elsősorban az SZTE Állam- és Jogtudományi Karával főállású jogviszonyban álló oktatójának adományozható.

Blutman László (2012)
Nagy Ferenc (2014)
Szalai Anikó (2016)

 

Pro Facultate Emlékplakett


A díjat az az egyetemmel jelenleg vagy korábban főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló személy kaphatja, aki a Karon legalább 10 éven keresztül kiemelkedő oktatói és tudományos tevékenységet végzett, ezzel segítette az oktatás színvonalának emelését és a Kar tudományos teljesítményének elismertségét.

Czene Klára (2012)
Lukács János (2012)
Mózes Ervin (2012)
Harangozó Attila (2013)
Juhász Károly (2014)

 

A Kar Tiszteletbeli Tanára-díj


A címet azon az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló személy kaphatja, aki a karon oktatott valamely jogág diszciplína ismert kutatója vagy kiemelkedő szakmai életúttal rendelkező gyakorlati szakember, és a Karon legalább négy szemeszteren keresztül oktatási tevékenységet folytatott.

Tóth Ferenc (2012)
Cséffán József (2014)
Dabis Erzsébet (2016)
Horesnyi Julianna Csilla (2016)
Temesvári Józsefné (2016)

 

Civis Academicus Honoris Causa-díj


A címet az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló és a Karon több éven keresztül oktatási tevékenységet végzett személy kaphatja, aki a nemzetközi közélet, a tudomány, a felsőoktatás fejlesztése terén kiemelkedő eredményeket ért el és maradandót alkotott.

Daniel J. Steinbock (University of Toledo, College of Law) (2015)
Phillip J. Closius (University of Toledo, College of Law és University of Baltimore, College of Law) (2016)
Josef Bischof (Univerzität Leipzig, Juristenfakultät) (2017)

 

Laurea Honoris Causa-díj


A cím azon az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló tekintélyes, mértékadó személynek adományozható:

– aki szakmai karrierjével, hazai, nemzetközi elismertségével, személyes példamutatással kivívta Karunk megbecsülését, és szakmai munkájával hitelesíti Karunk minőségi oktató-kutató-fejlesztő-innovatív tevékenységét,

– aki a Kart jelentős mértékben támogatja, és ezáltal biztosítja az oktatás, kutatás, szolgáltatás tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztését,

– aki adományaival, vagy egyéb más módon hozzájárul a Kar, továbbá a Kar oktatóinak, hallgatóinak szakmai, tudományos, tehetség gondozói, kulturális és sport tevékenységéhez.

Prof. Emeritus Randolph L. Braham (City University of New York) (2017)

 

Dolgozói Kari Életmű-díj


A díjat az az egyetemen jelenleg vagy korábban közalkalmazotti jogviszonyban álló nem oktató személy kaphatja, aki a Kar céljai érekében több évtizeden keresztül kiemelkedő munkát fejtett ki.

Márkus Andrásné (2012)

 

Kiváló Dolgozó-díj


A díjat azon nem oktató személy kaphatja, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, legalább tíz éve a Kar dolgozója és munkája során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt nyújt.

Pap Anita (2012)
Herczegné Dr. Német Mária (2013)
Nagyváradyné Petrács Melinda (2014)
Marvanek Judit (2015)
Engi Erika (2016)
Szabóné Szemes Erika (2016)
Takács Judit (2016)
Kiss Györgyné (2017)
Pap Anita (2017)
Ruzsán Krisztina (2017)
Szél Erika (2017)

 

Pro Discipuli Facultate-díj


A díjat azon Jogi Karon végzett hallgató kaphatja, aki a tudományos diákkörök tevékenységének előmozdítása és az egyes diákkörök szervezése terén az elmúlt évek során példamutatóan sokat tett, illetve éveken át magas színvonalú tudományos munkát végzett.

Agócs Ákos (2012)
Fodor Antal (2012)
Hajdú Dóra (2012)
Szigeti Tamara (2014)
Lukács Adrienn (2016)
Molnár Erzsébet (2016)