A kétszeres elítélés tilalmának nemzetközi érvényességéből fakadó változások

Kutató neve: TÓTH GÉZA


Az Alaptörvény hatályba lépésével a jogalkotó a kétszeres elítélés tilalmát már alapjog szintjén határozta meg. Az Alaptörvény XXVIII. cikk (6) bekezdésében szereplő ne bis in idem elv azonban nemcsak a tilalom belső jogi, hanem annak transznacionális hatályát is tartalmazza. A transznacionális ne bis in idem alapjogi szinten való megjelenése szükségképpen módosít a szakjog dogmatikai karakterén is. A kutatás célja a transznacionalitás nóvumának az alapjog hatásán keresztül való értelmezése, amely a külföldi ítéletek belső (magyar) jogban való érvényesülésének vizsgálatát teszi szükségessé a szakjog jogszabályi környezetében és a bírói gyakorlatban egyaránt.