A legalitás és az officialitás elvének jogirodalmi és joggyakorlati értelmezése

(A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériuma UNKP-17-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával valósul meg.)

Kutató neve: Lichtenstein András


A (büntető) eljárásjogi legalitás és az officialitás elvének értelmezése a jogirodalomban korántsem egységes. Habár az egyes szerzők kivétel nélkül elismerik a két elv szoros kapcsolatát, számos különböző állásponttal találkozhatunk e szoros kapcsolat milyenségét illetően. További kérdést vet fel – különösen az officialitás elvének vonatkozásában – a címzetti kör meghatározása, nevezetesen az, hogy címzettje-e a bíróság a hivatalból való eljárás elvének és ha igen, milyen mértékben. A kutatás első ütemének célkitűzése az eltérő – elsősorban hazai – jogirodalmi álláspontok áttekintése és elemzése, a leghelyesebbnek vélt értelmezés meghatározása.

Az alapelvek és értelmezésük természetükből fakadóan ugyanakkor kihívás elé állítják a jogalkalmazót is. A kutatás második fázisa erre a problémára reagál azzal, hogy célkitűzése a legalitás és officialitás bíróság általi értelmezésének vizsgálata.
Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

Legolvasottabb