A magánjogi és a büntetőjogi felelősség kollíziója az ultima ratio elvének tükrében

(EFOP-3.6.2-16-2017-00007 „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” című projekt keretében)

Kutató neve: MOLNÁR ERZSÉBET


A kutatási projekt célja azon törvényi tényállások vizsgálata, amelyek jogi tárgya mind a magánjog, mind pedig a büntetőjog eszközrendszerével védelmet élvez. A kutatás fókuszát e tekintetben a szellemi alkotások, illetve az ahhoz fűződő személyi, valamint vagyoni jogosultságok büntetőjogi oltalma képezi, az ultima ratio elvének tükrében. A kutatás célja annak megállapítása, vajon a büntetőjogi védelmi igény valóban fennáll-e, valamint ha igen, úgy annak megvalósítása megfelel-e az ultima ratio elvének.