MJE_1170x430

Pályázati lehetőség graduális és doktorandusz hallgatók számára a Magyar Jogász Egylettől

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Magyar Jogász Egylet (MJE) pályázatot hirdet graduális joghallgatók, valamint jogász szakon végzett, ösztöndíjas doktoranduszhallgatók részére kiemelkedő tudományos, illetve tudományszervező tevékenységük támogatása érdekében.

Az MJE Ösztöndíjprogram kiemelt célja az innovatív műfajok hallgatók körében történő népszerűsítése. A választható műfajokban végzett alkotótevékenység hozzásegítheti a hallgatókat ahhoz, hogy reagálni tudjanak a változó világ kihívásaira. Alkalmasak ugyanis olyan, újító jellegű ötletek kidolgozására, amelyek választ adhatnak a jogdogmatika, illetve a jogintézmények által le nem fedett területek problémáira, valamint hozzájárulhatnak a jogrendszer működésének, elveinek megújításához, hatékonyságának növeléséhez.


I.

Támogatható tevékenységek

 

 1. Tanulmány írásának támogatása

A pályázó hallgató tervet (továbbiakban: Kutatási terv) készít egy minimum 30.000 leütés terjedelmű, tudományos igényű, magyar nyelvű tanulmány elkészítésére.

A Kutatási terv az alábbiakat tartalmazza:

 • A választott téma megjelölése;[1]
 • A választás indokolása;
 • A témához kapcsolódó fontosabb szakirodalom megjelölése;
 • Terjedem: 8.000-12.000 leütés.

 

A pályázaton nyertes hallgató feladata a Kutatási terv szerinti tanulmány elkészítése. A publikáció közlésére a MJE a honlapján biztosít lehetőséget. A kézirat benyújtásának határideje: 2022. május 15.[1] Témamegkötés: Az MJE missziójába és szakmai tevékenységi körébe eső területen, a választott téma kifejezetten joggyakorlati, illetve azzal összefüggő esetleges elméleti kérdéseinek tárgyalása.


 1. Szakmai fórum szervezése és moderálása

A pályázó hallgató az általa érdekesnek tartott, a joggyakorlat szempontjából is releváns témában szakmai, kutatási tervet (továbbiakban: Terv) állít össze fórumbeszélgetésre.[2]

A Terv az alábbiakat tartalmazza:

 • A választott téma megjelölése és a választás indokolása;
 • A témával összefüggésben felvetődő kérdések felsorolása, amelyekről a fórum során a megkeresett személyekkel beszélgetni szeretne (maximum 2 személy jelölhető meg);
 • A megkeresésre javasolt személy(ek) megjelölése, feltüntetve azt is, hogy mely szerv(ek)től kerülnek felkérésre;
 • Terjedelem: 8.000-12.000 leütés.


[2] Témamegkötés: Az MJE missziójába és szakmai tevékenységi körébe eső területen, a választott téma kifejezetten joggyakorlati, illetve azzal összefüggő esetleges elméleti kérdéseinek tárgyalása.


A pályázaton nyertes hallgató feladata a tervben megjelölt témában való elmélyedés, majd a vállalás szerinti szakmai fórumbeszélgetés megszervezése és levezetése.[3] Az Ösztöndíjprogramban elnyert MJE ösztöndíj felhasználását igazolandó a nyertes pályázó záróbeszámolót készít, amely tartalmazza a fórumbeszélgetés megszervezésének és lebonyolításának tapasztalatait. A záróbeszámoló fényképes összefoglaló formájában a MJE honlapján is közzétételre kerül. A záróbeszámoló benyújtásának határideje: 2022. május 15.[3] A konkrét személy(ek) felkérésében az MJE igény esetén segítséget nyújt. A szakmai fórum lebonyolításához helyszínt, illetve reklámot az adott Jogi Kar biztosít.


 1. Jogi blog (blawg) író pályázat

A pályázó hallgató kutatási vázlatot (továbbiakban: Vázlat) állít össze minimum 5 darab, maximum 10 darab, 1.500-2.500 szavas, angol nyelvű blogbejegyzés elkészítésére a Constitutional Discourse (CD) elnevezésű blogon [4] történő megjelentetés céljából.

A Vázlat az alábbiakat tartalmazza:

 • A választott téma megjelölése, amelynek az alkotmányjogi diskurzus széles értelemben vett területéhez szükséges kapcsolódnia (nemzetközi-, európai-, nemzeti közjog, alkotmányjog), igazodva a CD tématerületeihez;
 • A választás indokolása;
 • Az egyes blogbejegyzések tartalmának ismertetése (cím, főkérdés, válaszok rövid összefoglalása);
 • Terjedelem: 8.000-12.000 leütés.

 A pályázaton nyertes hallgató feladata a vázlatban megjelölt témában való elmélyedés, majd a vállalt mennyiségű blogbejegyzés közlésre alkalmas formában történő elkészítése. A pályázaton nyertes posztok közlése nem automatikus. A nyertes hallgató az egyes blogbejegyzések tartalmáról – azok megjelenését megelőzően – a CD kijelölt kapcsolattartójával rendszeres időközönként konzultációt folytat. A CD szakmai gárdája az egyes blogbejegyzések olvasószerkesztését és tudományos szaklektorálását még közlés előtt elvégzi és egyezteti a szerzővel az esetlegesen szükséges változtatásokat. A publikálások végső határideje: 2022. május 15.[4] Az MJE szakmai partnere a Constitutional Discourse (CD) elnevezésű, 2021 márciusában indult, angol nyelvű blog.


II.

Pályázati feltételek


 1. Graduális joghallgatók, valamint jogász szakon végzett, ösztöndíjas doktorandusz hallgatók nyújthatnak be pályázatot.
 2. Egy hallgató mindkét kategóriában benyújthat pályázatot

III.

A pályázat benyújtása


Pályázatot benyújtani 2022. február 28. éjfélig lehet az ajtk.dekani@juris.u-szeged.hu email címen a választott kategóriá(k)hoz tartozó, csatolt pályázati terv megküldésével.


IV.

Ösztöndíj


Rendelkezésre álló keretösszeg: 500.000 (ötszázezer) Ft

Díjazható pályázatok száma összesen 5; kategóriánként nincs megkötés.

Pályázónként elnyerhető ösztöndíj (továbbiakban: MJE ösztöndíj) összege kategóriánként: 100.000 Ft/fő


V.

A pályázatok elbírálása


A pályázatok elbírálása legkésőbb 2022. március 8. napjáig történik.

A pályázatokat egy háromtagú bizottság (továbbiakban: Bíráló Bizottság) bírálja el.

A nyertes hallgatókat megillető MJE ösztöndíj kifizetéséről a Bíráló Bizottság a pályázatban foglaltak alapján dönt.

 

Az MJE ösztöndíjak kifizetése legkésőbb 2022. március 31. napjáig történik.

 

A nyertes hallgatóknak a pályázatban tett vállalások teljesítését legkésőbb 2022. május 15. napjáig szükséges igazolni a választott Támogatható tevékenység kategóriához kapcsolódóan meghatározott feltételek szerint.


2022. január. 12.