A polgári jogi igény és a vagyonelkobzás

(EFOP-3.6.2-16-2017-00007 „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” című projekt keretében)

Kutató neve: MOLNÁR ERZSÉBET


A bűncselekménnyel okozott kár megtérítése mint magánjogi igény tipikusan a polgári jog területére tartozó kérdés. A jogrendszer lehetőséget biztosít azonban az igény büntetőlejárás keretében történő elbírálására is. A kutatás célja a bűncselekmény elkövetésével keletkezett magánjogi igény kielégítésével kapcsolatos problémák feltárása a büntetőjog által alkalmazható vagyoni jellegű szankciók, így különösen a vagyonelkobzás tükrében. A kutatási célkitűzés a jogrendszer egységességének elve szem előtt tartásával, a vizsgált jogintézmények elméleti és gyakorlati relevanciájának elemzése útján a ezen eszközök közötti kollízió feltárása, és a vagyoni igény kielégítésének előtérbe helyezésével azok eliminálására történő javaslattétel.