Tóth Imola

Szegedi Tudományegyetem Sófi Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasa

Tóth Imola ösztöndíjas
SZTE, Állam-és Jogtudományi Kar (ÁJTK) V. jogász, II. angol társadalomtudományi és gazdasági szakirányú szakfordító
Tudományos tevékenység helye:
SZTE, ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék; SZTE, ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, Ius Criminalis Europae Kutatócsoport


Témavezetők:
Dr. Papp Tekla, egyetemi docens
Dr. Hegedűs Andrea, egyetemi adjunktus
Dr. Karsai Krisztina, egyetemi docens


A jogász és a szakfordító szakon is nagyszerű tanulmányi eredményei vannakSpanyol és angol nyelvből szerzett középfokú nyelvvizsgát. Demonstrátori tevékenysége mellett sikeresen szerepelt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon és nemzetközi jogi versenyeken. Három alkalommal nyerte el a Köztársasági, kétszer Szeged Városi és kétszer a Bakay Lajos Ösztöndíjat. A Ius Criminalis Europeae Kutatócsoport alapító és jelenleg is aktív tagja.