Szegedi Tudományegyetem Sófi Alapítvány 2009. évi különdíjasai

Ördög-Deák Andrea különdíjas
SZTE, Állam-és Jogtudományi Kar (ÁJTK) V. jogászhallgató
Tudományos tevékenység helye: SZTE, ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
Témavezető:

Dr. Fantoly Zsanett egyetemi docens


Salgó László különdíjas
SZTE, Állam-és Jogtudományi Kar (ÁJTK) V. jogászhallgató
Tudományos tevékenység helye: SZTE, ÁJTK Nemzetközi Magánjogi Tanszék
Témavezető:

Dr. Nagy Csongor István egyetemi tanársegéd