A szervezeten belüli előnyomozási eljárás alkalmazásának lehetőségei az államigazgatási szervek körében

(KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16-2016-0001 „Kapacitásfejlesztés a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt keretében)

Kutató neve: MOLNÁR ERZSÉBET


A szervezeten belüli kriminális magatartások felderítését, a szervezeten belül elkövetett bűncselekmények látenciájénak eliminálását célzó jogintézmény az internal investigation, azaz a szervezeten belüli olyan előnyomozási eljárás intézményesítése, nyomozási intézkedések gyűjtőfogalma, amely alkalmas arra, hogy az egyébként magas fokú látenciával bíró – tipikusan korrupciós – bűncselekmények felderítését elősegítse. A kutatás célja annak vizsgálata, milyen lehetőségei vannak az előnyomozási eljárás alkalmazásának az integritást sértő cselekmények hatékonyabb és eredményesebb felderítése érdekében az államigazgatási szervek körében. A kutatás középpontjában álló hipotézis szerint a szervezeten belüli előnyomozási eljárások intézményesített rendszerének az integrált kockázatkezelési rendszer részét kell képeznie, ugyanis a büntetőjogi relevanciával bíró visszaélések, integritást sértő magatartások feltárása, valamint azok bűnüldöző hatóságok tudomására hozásának potenciális lehetősége nem csak a bűnfelderítést elősegítő jogcselekmények sorozata, hanem bűnmegelőző, speciálpreventív hatás kifejtésére is alkalmas.