A tisztességtelen piaci verseny büntetőjogi szankcionálása

(EFOP-3.6.2-16-2017-00007 „Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban” című projekt keretében)

Kutató neve: MOLNÁR ERZSÉBET


A tisztességtelen piaci verseny védelmét tipikusan magánjogi, valamint közjogi eszközök garantálják. A kutatás célja a rendelkezésre álló büntetőjogi védelmi eszközök vizsgálata, különös tekintettel a kartelljogi jogsértések hazai büntetőjogi megítélésére, német összehasonlító jogi vizsgálat tükrében.