Az új büntetőeljárási törvény kodifikációja

Kutató neve: FANTOLY ZSANETT


A várhatóan 2018. július 1. napján hatályba lépő új Büntetőeljárási törvény szemléletváltást hoz a korábbi eljárási koncepciókhoz képest. Ennek lényege szerint a konszenzuális elemek megnövekedett szerepe elősegíti majd a beismeréshez fűződő lényegesen egyszerűbb eljárási rend alkalmazását. Ezen túl a már meglévő egyes jogintézmények között is jelentős hangsúlyeltolódások jönnek létre; a sértett joghelyzetének kiszélesítése, a hatóságok tájékoztatási kötelezettségének előtérbe kerülése, az elektronikus kapcsolattartás általánossá tétele, stb. olyan tudást követelnek meg a joggyakorlatban, amelynek elméleti alapjait tisztázni szükséges. A kutatás részint általánosan vizsgálja a kodifikációs folyamatban történő paradigmaváltást, részint pedig egyes, kiemelt jogintézmények áttekintésével nyújt segítséget jogalkotónak és jogalkalmazónak egyaránt.