Vádhatósági rendszerek Európában (összehasonlító elemzés)

Kutató neve: Lichtenstein András


Az ügyészség sajátos és kiemelt szerepet tölt be a jogállami büntető igazságszolgáltatásban. A kutatás kiindulópontja, hogy az Európa egyes államaiban működő ügyészségek az államszervezetben elfoglalt helyük, a nyomozó hatósággal való kapcsolatuk, valamint a büntető eljárásjog egyes alapelvei szerint vádhatósági rendszerekbe sorolhatók, amelyek két ellenpólusát az angol és a német típusú (modellértékű) ügyészség testesíti meg. Ezek egyfajta tükörképet alkotnak: ami az egyik rendszer erőssége, az a másik rendszer gyengeségeként jelentkezik és fordítva.

A projekt alap- és ismeretbővítő büntető eljárásjogi kutatás, amelynek célkitűzése a vádhatósági rendszerek szisztematikus vizsgálata, illetve összehasonlítása, valamint az eredményeket összegző PhD értekezés megírása. Gyakorlati hasznosíthatóságát tekintve alkalmas lehet arra, hogy nemzeti szinten feltárja az ügyészséggel összefüggő, a büntetőeljárás hatékonyságát gátló tényezőket és arra, hogy azok kiküszöbölésére – így a büntetőeljárás hatékonyságának növelésére – tegyen javaslatot a jogalkotónak.