A XXXIII. OTDK-s díjazottak műveit tartalmazó kötet

FORVM Publicationes Discipulorum Iurisprudentiae

 

A szegedi FORVM sorozat keretében kiadásra került a XXXIII. OTDK díjazott (helyezett és különdíjas) SZTE ÁJTK-s hallgatók pályamunkáit tartalmazó kötet.

A terjedelmes kiadványban (785 oldal) az Olvasó 25 szerző 24 pályamunkáját olvashatja.

A kötet megjelenése az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – SZTE ÁJTK Tudományos Diákköreinek támogatása (2017-2018) című, NTP-HHTDK-17-0007 kódjelű pályázat támogatásával valósult meg.