A Jogklinika bemutatása, céljai

A Jogklinika célja 2005 óta változatlanul az, hogy

 • a hallgatókat készítse fel a már megszerzett ismeretek hasznosításával a jogalkalmazási munkára,
 • erősítse a jogi segítségre, felvilágosításra, tanácsra rászorult emberekkel való szolidaritásukat,
 • kialakítsa, fejlessze szakmai etikájukat,
 • érzékennyé tegye a leendő jogászokat a diszkrimináció elleni fellépésre.
 

Milyen ügyekkel foglalkozunk?

 • Diszkrimináció elleni védelem,
 • Fogyatékkal élők, betegek jogai
 • Gyermeki jogok, családvédelem;
 • Szociális jogok, lakásügyek,
 • Munka-és társadalombiztosítási ügyek,
 • Kisebbségek jogai;
 • Közigazgatási ügyek,
 • Nonprofit szervezetek jogai.

 

Hogyan folyik az oktatás?

 • az Iroda vezetője szervezi, ide értve a helyiségek, a technikai eszközök és a hallgatói beszámoltatás bonyolítását, valamint a kurzus adminisztrációját;
 • a kurzusba bevont tutor tanárok rendszeres időközönként konzultálnak a hallgatókkal az ügyfélfogadáskor felmerülő jogi ügyek megoldása és a hallgatók működésének ellenőrzése érdekében;
 • a hallgatók választott tárgyként veheti fel a Jogklinika I, II és III egységet, amelyért kreditet kapnak.

 

Mi segíti a Jogklinika működését?

 • együttműködési megállapodást kötöttünk a jogi tanácsadást ingyenesen igénylő, az ügyfeleket közvetítő civil szervezetekkel és önkormányzati közszolgáltatókkal, kisebbségi önkormányzattal a jogi tanácsadásról;
 • Tanácsadó Testület (TT) segíti a Jogklinikát, amelynek tagjait az együttműködő civil szervezetek, önkormányzati szolgáltatók, kisebbségi önkormányzat és más munkáltatói, szakmai szervezetek delegálják. A 7-9 tagú TT legalább szemeszterenként egy alkalommal áttekinti és értékeli a Jogklinika működését. Vezetője a tantárgyi felelős (Tóth Judit egy.doc.)

 

Melyek a hallgatói követelmények?

 • A jogi oktatás része, választható tárgy, amely a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott általános kurzusfelvételi és nyilvántartási követelmények szerint, az Alkotmányjogi tanszék keretében működik,
 • a kurzuson résztvevők száma korlátozott;
 • elsőbbséget élveznek a joggyakorlat és a csapatmunka iránti komoly érdeklődéssel, valamint a rászorultak iránti segítőkészséggel rendelkező hallgatók;
 • a kredit megszerzésének előfeltétele meghatározott alkalommal teljesített ügyfélfogadás (szemeszterenként 12 alkalom) és arról beszámolás, konzultáció (8 alkalommal) valamint az előírt nyilvántartó lapok leadása;
 • a tanulmányi egységek (Jogklinika 1-II-III) egymásra épülnek (tantárgyi előfeltétel);
 • az első tanulmányi egység (Jogklinika I) tömbösített előadással (4x5 óra) kezdődik, amely az ügyfélfogadáshoz szükséges ismereteket foglalja össze, és azt teljesítve lehet csak ügyfélfogadásra kimenni;
 • a hallgatók a szemeszter elején meghatározott időpontban, az együttműködő szervezetnél e célra kijelölt helyiségben teljesítenek rendszeresen ügyfélfogadást, amelyet dokumentálni kötelesek;
 • a jogi tanácsadás szakmai kontrollja érdekében a tutor tanárral megbeszéli a hallgató az ügyet, ellenőrizteti az általa kialakított választ.

 

Kinek jó a Jogklinika?

 • A hallgatónak, mert ezt a gyakorlatra épülő új oktatási formát is választhatja;
 • A hallgatónak, mert megismeri a tutor (ügyvéd) tanár segítségével felvenni a tényvázlatot, megoldani a jogi kérdéseket, azaz az elméletben tanultakat valós helyzetben alkalmazni;
 • A hallgatónak, mert kipróbálhatja szakmai tudását, ráébredhet hiányosságaira, fejleszti kommunikációs készségét és önismeretét;
 • A hallgatónak, mert nincs vizsga, itt év közben kell teljesíteni, a vizsgaidőszakban más tárgyakkal foglalkozhat;
 • A hallgatónak, mert készíthet évfolyam-vagy szakdolgozatot, TDK dolgozatot a jogesetekből.
 • Az ügyfeleknek, mert ők nem tudnak ügyvédet megfizetni, de mégis humánus és szakmailag ellenőrzött jogi eligazítást kapnak;
 • A civil szervezeteknek, mert segítséget adhatnak rászoruló tagjaiknak a Jogklinika révén.
Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • május 30.
  14:00 - 15:30
 • június 16.
  10:00 - 18:00
  Az SZTE alumni szervezete 2018. június 16-án (szombaton) immáron tizenkettedik alkalommal rendezi meg hagyományos családi és sportnapját, az SZTE Alma Mater Weekendet. Egy aktív és felhőtlen kikapcsolódást ígérő napra hívjuk az SZTE volt és jelenlegi dolgozóit, hallgatóit. Az Alma Mater Weekend Családi és Sportnap a mozgáson és a szórakozáson kívül ismét az ízekről is szól majd, hiszen idén is pörköltfőző versenyre invitáljuk a karokat és az egyetemi egységeket.
 • július 8.
  09:00 - 17:00