A Jogklinika bemutatása, céljai

A Jogklinika célja 2005 óta változatlanul az, hogy

 • a hallgatókat készítse fel a már megszerzett ismeretek hasznosításával a jogalkalmazási munkára,
 • erősítse a jogi segítségre, felvilágosításra, tanácsra rászorult emberekkel való szolidaritásukat,
 • kialakítsa, fejlessze szakmai etikájukat,
 • érzékennyé tegye a leendő jogászokat a diszkrimináció elleni fellépésre.
 

Milyen ügyekkel foglalkozunk?

 • Diszkrimináció elleni védelem,
 • Fogyatékkal élők, betegek jogai
 • Gyermeki jogok, családvédelem;
 • Szociális jogok, lakásügyek,
 • Munka-és társadalombiztosítási ügyek,
 • Kisebbségek jogai;
 • Közigazgatási ügyek,
 • Nonprofit szervezetek jogai.

 

Hogyan folyik az oktatás?

 • az Iroda vezetője szervezi, ide értve a helyiségek, a technikai eszközök és a hallgatói beszámoltatás bonyolítását, valamint a kurzus adminisztrációját;
 • a kurzusba bevont tutor tanárok rendszeres időközönként konzultálnak a hallgatókkal az ügyfélfogadáskor felmerülő jogi ügyek megoldása és a hallgatók működésének ellenőrzése érdekében;
 • a hallgatók választott tárgyként veheti fel a Jogklinika I, II és III egységet, amelyért kreditet kapnak.

 

Mi segíti a Jogklinika működését?

 • együttműködési megállapodást kötöttünk a jogi tanácsadást ingyenesen igénylő, az ügyfeleket közvetítő civil szervezetekkel és önkormányzati közszolgáltatókkal, kisebbségi önkormányzattal a jogi tanácsadásról;
 • Tanácsadó Testület (TT) segíti a Jogklinikát, amelynek tagjait az együttműködő civil szervezetek, önkormányzati szolgáltatók, kisebbségi önkormányzat és más munkáltatói, szakmai szervezetek delegálják. A 7-9 tagú TT legalább szemeszterenként egy alkalommal áttekinti és értékeli a Jogklinika működését. Vezetője a tantárgyi felelős (Tóth Judit egy.doc.)

 

Melyek a hallgatói követelmények?

 • A jogi oktatás része, választható tárgy, amely a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott általános kurzusfelvételi és nyilvántartási követelmények szerint, az Alkotmányjogi tanszék keretében működik,
 • a kurzuson résztvevők száma korlátozott;
 • elsőbbséget élveznek a joggyakorlat és a csapatmunka iránti komoly érdeklődéssel, valamint a rászorultak iránti segítőkészséggel rendelkező hallgatók;
 • a kredit megszerzésének előfeltétele meghatározott alkalommal teljesített ügyfélfogadás (szemeszterenként 12 alkalom) és arról beszámolás, konzultáció (8 alkalommal) valamint az előírt nyilvántartó lapok leadása;
 • a tanulmányi egységek (Jogklinika 1-II-III) egymásra épülnek (tantárgyi előfeltétel);
 • az első tanulmányi egység (Jogklinika I) tömbösített előadással (4x5 óra) kezdődik, amely az ügyfélfogadáshoz szükséges ismereteket foglalja össze, és azt teljesítve lehet csak ügyfélfogadásra kimenni;
 • a hallgatók a szemeszter elején meghatározott időpontban, az együttműködő szervezetnél e célra kijelölt helyiségben teljesítenek rendszeresen ügyfélfogadást, amelyet dokumentálni kötelesek;
 • a jogi tanácsadás szakmai kontrollja érdekében a tutor tanárral megbeszéli a hallgató az ügyet, ellenőrizteti az általa kialakított választ.

 

Kinek jó a Jogklinika?

 • A hallgatónak, mert ezt a gyakorlatra épülő új oktatási formát is választhatja;
 • A hallgatónak, mert megismeri a tutor (ügyvéd) tanár segítségével felvenni a tényvázlatot, megoldani a jogi kérdéseket, azaz az elméletben tanultakat valós helyzetben alkalmazni;
 • A hallgatónak, mert kipróbálhatja szakmai tudását, ráébredhet hiányosságaira, fejleszti kommunikációs készségét és önismeretét;
 • A hallgatónak, mert nincs vizsga, itt év közben kell teljesíteni, a vizsgaidőszakban más tárgyakkal foglalkozhat;
 • A hallgatónak, mert készíthet évfolyam-vagy szakdolgozatot, TDK dolgozatot a jogesetekből.
 • Az ügyfeleknek, mert ők nem tudnak ügyvédet megfizetni, de mégis humánus és szakmailag ellenőrzött jogi eligazítást kapnak;
 • A civil szervezeteknek, mert segítséget adhatnak rászoruló tagjaiknak a Jogklinika révén.
Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • november 21.
  18:00 - 19:30
 • *
  november 28.
  14:00 - 17:00
  Ember-Gép-Jog szakmai koncepcióverseny hallgatók számára - 2018. november 28. Nevezni lehet: valamely, a technológia fejlődésével - várhatóan - kialakuló új típusú jogi probléma beazonosításával és lehetséges megoldásával foglalkozó témával. A versenytémák bármely jogághoz kapcsolódhatnak. A koncepcióverseny egyben prezentációs verseny is: a prezentációk formátuma az ún. Pecha Kucha (max 20 dia). További információk a versenyről, a prezentációs technikáról, a témákról a Kar és a meghirdető intézetek (Alkotmányjogi Tanszék - Bűnügyi Tudományok Intézete - Civilisztika Tudományok Intézete - Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet) honlapján.
 • november 29.
  09:30 - 10:15
 • november 30.
  10:00 - 16:30
 • november 30. 19:00 - december 1. 04:00

Legolvasottabb