Munkavédelmi technikus 52 862 01 OKJ iskolarendszeren kívüli felnőttképzés

E-000447/2014/A036

A képzés leírása

A képzés célja

A munkavédelmi technikus a nemzetgazdaság valamennyi ágazatában alkalmazható kompetenciákkal rendelkezik a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek területén.

Elősegíti a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzését, valamint a munkavédelemre fordított költségek optimalizálását.

Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésben, ezzel hozzájárul a mulasztások és szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez.

képes:

  • szakmai munkájával, a munkáltató munkahelyi vezetőivel, szakembereivel, munkavédelmi képviselőivel, munkavállalóival együttműködni, hozzájárulni a munkával összefüggő balesetek és megbetegedések előfordulásának megelőzéséhez
  • közreműködni a munkáltatók munkavédelmi feladatainak megvalósításában, elvégezni azokat a munkavédelmi feladatokat, melyek középfokú munkavédelmi szakképesítéssel láthatók el
  • a munkavédelmi jogszabályok, szabványok, üzemeltetési dokumentációk tartalmát feldolgozni, a szükséges intézkedéseket kezdeményezni és kidolgozni.
  • megismertetni a munkáltatókkal, munkavállalókkal, munkavédelmi képviselőkkel a munkavédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, azok megvalósítását kezdeményezni és támogatni
  • közreműködni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek megteremtésében, a tárgyi, személyi és szervezési feltételeket biztosítani
  • feltárni a veszélyforrásokat, azonosítani és értékelni a veszélyeket, elősegíteni a kockázatok kezelését
  • közreműködni a munkáltatók munka-egészségügyi feladatai végrehajtásának megszervezésében, együttműködni a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal a munka-egészségügyi feladatok megvalósítása során
  • közvetíteni a munkáltatók és a munkavállalók felé a munkahelyi egészségmegőrzés értékrendszerét

A képzés szakmai vezetője:

Prof. Dr. Hajdú József intézetvezető, egyetemi tanár

Bizonyítványba szereplő végzettség

52 862 01 Munkavédelmi technikus

A képzési idő

2 félév

290 óra

Képzés jellemzője

iskolarendszeren kívüli OKJ felnőttképzés, 2 féléves rendszerben,

képzési hely: Szeged

tanórák időpontja péntek délután és szombat délelőtt

Költségtérítés jelenlegi összege

129.000 Ft + vizsgadíj

A részvétel feltétele

Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány

egészségügyi alkalmassági

Felvételi vizsga nincs.

Jelentkezési határidő

Jelentkezés módja

 

 

A képzés kezdete


személyesen előre egyeztetett időpontban 6721 Szeged Bocskai u. 10-12. fszt. 33.Csatolandó dokumentumok

érettségi bizonyítvány

Kapcsolattartó/szakfelelős

SZTE ÁJTK

Felnőttképzési koordinátor: Musa Imre

6721 Szeged Bocskai u. 10-12.
tel.: 06-20/946-0417
e-mail: musa.imre@gmail.com

honlap: http://www.juris.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek/okj-kepzesek


Egyéb információk

tandíj több részletben történő fizetése

tandíjkedvezmény igazolt jogcímeken

Jelentkezési lapSzakmai és vizsgakövetelmény

Képzési modulok