Élelmiszerjogi szakjogász

szakirányú továbbképzési szak


Tájékoztató - 2023


Képzési terv


A képzés célja

A képzés célja, hogy az alapképzést meghaladó körben és mélységben biztosítsa az élelmiszerjoggal kapcsolatos szaktudás elsajátítását. A képzés célja olyan szakjogászok képzése, akik az élelmiszer előállítás, élelmiszerkereskedelem területén felmerülő jogi problémák megoldásának koordinálására alkalmasak, járatosak a területre vonatkozó jogi szabályozásban. A képzést indokolja, hogy az élelmiszerek és takarmányok biztonságára vonatkozó kérdések egyre fontosabbá és összetettebbé válnak, a kapcsolódó jogszabályi környezet folyamatos fejlesztést igényel, amely fejlődő jogterület strukturált ismerete elengedhetetlen az ellátási lánc bármely pontját érintő jogi kérdések megválaszolásához. A képzés tematikája ennek megfelelően - az európai uniós jogi fogalmához igazodva - kiterjed az élelmiszerek, valamint az élelmiszertermelés céljára tenyésztett állatok takarmányozására használt takarmány termelésének, feldolgozásának és forgalmazásának minden szakaszára.

A képzés szakmai vezetője

Dr. Hegyes Péter István adjunktus, PhD.

Végzettség

élelemiszerjogi szakjogász

A képzési idő

2 félév

Képzés jellemzője

levelező tagozatú képzés, tavaszi-őszi féléves rendszerben

a képzési hely: Szeged

a képzés formája ONLINE; a tanórák időpontja félévente jellemzően péntek délután és szombati napokon

Önköltség jelenlegi összege

180.000 Ft/ félév

A felvétel előfeltétele

jogász osztatlan mesterképzési szakon, vagy ezzel egyenértékű egyetemi szintű képzésen szerzett jogász szakképzettség.

Jelentkezési határidő

2022.10.20 - 2023.01.29.

Jelentkezés módja
Modulo Űrlapon

A képzés kezdete

2023 február


Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat

(Kérjük felsőoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben vagy doktori képzésben szerzett oklevelet ne töltsön fel.)

Szakfelelős/kapcsolattartó

SZTE ÁJK Üzleti Jogi Intézet

Szakfelelős: Dr. Hegyes Péter István

hegyes.peter@juris.u-szeged.hu

Kapcsolat:

e-mail:uzletijog@juris.u-szeged.hu

6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.

tel./fax.: 62/544 - 414

Jelentkezés, egyéb információ
Modulo Űrlapon
Modulo Űrlap kitöltési tájékoztató >> letöltés
Jelentkezési díj

4.000 Ft

A jelentkezés csak a díj befizetésével érvényes, fizetés jelentkezéskor a Modulo űrlapról indított bankkártyás fizetéssel.