Társadalombiztosítási szakjogász

 

szakirányú továbbképzés

 

Képzési terv


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban azon jogászok részére az egyetemi alapképzettségnél magasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítását tanúsító és speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést a jogászi foglalkozás differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított társadalombiztosítási jogi ismeretek elmélyítése és bővítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes jogászi munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.

A képzés szakmai vezetője:

Dr. Lajkó Dóra PhD, adjunktus

Oklevélben szereplő végzettség

Társadalombiztosítási szakjogász

A képzési idő

3 félév

Képzés jellemzője

levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben

a képzési hely: Szeged

A tanórák időpontja félévente 3 alkalommal, jellemzően csütörtökön, pénteken és szombat délelőtt.

Költségtérítés jelenlegi összege

I., II. félév: 130.000.- Ft/félév. III. félév: 65.000 Ft/félév.

A részvétel feltétele

Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség.

Felvételi vizsga nincs.

Jelentkezési határidő

Jelentkezés módja

A képzés kezdete


az intézmény honlapján

2020-tól indul!

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat

Kapcsolattartó/szakfelelős

SZTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Kapcsolattartó: Engi Erika oktatásszervező

Szakfelelős: Dr. Lajkó Dóra PhD, adjunktus

6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.

tel./fax.: 36/62/546 - 356,

e-mail: engie@juris.u-szeged.hu

Egyéb információk

A képzés 3. félévében a költségtérítés összege: 65.000 Ft/félév.

Jelentkezés

Elektronikus jelentkezés.