Társadalombiztosítási ügyintéző 51 344 02 OKJ

iskolarendszeren kívüli felnőttképzés

E-000447/2014/A003

A képzés leírása

A képzés célja:

A társadalombiztosítási ügyintéző a munkavállalókkal kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek. A munkavállalókkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat ellátja a nyilvántartásokat vezetésével összhangban.

képes:

- ellátni a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációs (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás, stb.) feladatokat,

- vezetni az egészség- és társadalombiztosítással kapcsolatos nyilvántartásokat,

- összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából,

- munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni,

- feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket fénymásolót használni.

A képzés szakmai vezetője:

Dr. Lajkó Dóra PhD, egyetemi adjunktus, intézetvezető-helyettes

Bizonyítványba szereplő végzettség:

51 344 02 Társadalombiztosítási ügyintéző

A képzési idő:

2 félév

180 óra,

Képzés jellemzője:

iskolarendszeren kívüli OKJ felnőttképzés, 2 féléves rendszerben,

képzési hely: Szeged

tanórák időpontja péntek délután és szombat délelőtt heti, illetve kétheti ciklusokban.

Költségtérítés jelenlegi összege:

74.000 Ft + vizsgadíj

A részvétel feltétele:

Iskolai előképzettség: érettségi bizonyítvány

Felvételi vizsga nincs.

Jelentkezési határidő:


Jelentkezés módja:

az intézmény honlapján,

személyesen, előre egyeztetett időpontban 6721 Szeged Bocskai u. 10-12. fszt. 33.

A képzés kezdete:


Csatolandó dokumentumok:

érettségi bizonyítvány

Kapcsolattartó/szakfelelős:

SZTE ÁJTK

Felnőttképzési koordinátor: Musa Imre

6721 Szeged Bocskai u. 10-12.
tel.: 06-20/946-0417
e-mail: musa.imre@gmail.com

honlap: http://www.juris.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek/okj-kepzesek

Egyéb információk:

tandíj több részletben történő fizetése

tandíjkedvezmény igazolt jogcímeken

Jelentkezés:

Jelentkezési lap


Képzési- és kimeneti követelmények.

Társadalombiztosítási szakmai követelménymodul tartalma

Munkaerő-gazdálkodás szakmai követelménymodul tartalma