EFOP-3.5.1-16-2017-00004 - Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen

Program neve: EFOP-3.5.1-16-2017-00004 - Duális és kooperatív képzések és azokat támogató szolgáltatások fejlesztése a Szegedi Tudományegyetemen


A Kart érintő alprogram: AP2 – Kooperatív képzések


További részletes információk: https://www.u-szeged.hu/efop351-00004-index


Program kari koordinátora: Dr. Mezei Péter


További kari résztvevők: Dr. Visontai-Szabó Katalin, Sas Gabriella, Fövényes Mercédesz, Kakusziné Szalai Zsuzsanna


Projektmenedzsment: Dr. Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna (projektvezető), Dr. Komarek Levente (alprojektvezető), Alattyányi István (projektmenedzser)


A program célja: Az EFOP-3.5.1. AP2 program keretében az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara vállalta, hogy kidolgozza a kari kooperatív képzés kereteit, amelynek lényege, hogy öt érintett képzésről (nemzetközi tanulmányok MA, politikatudományok MA, munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítás BA és MA, illetve jogi asszisztens képzésekről) a projekt megvalósítási időtartama alatt összesen 13 hallgató 5 hónapos időtartamra gyakorlati képzésben részesül a programba bevont szakmai partnerek telephelyein. A kari program célja továbbá, hogy a gyakorlati képzésbe csak olyan hallgatókat vonjon be, akik a kooperatív képzéssel érintett félévet megelőzően részt vettek egy speciális fakultatív egyetemi kurzuson, amelyen tantermi foglalkozás keretében ismerkedhetnek meg a gyakorlati munka általános kihívásaival. A kooperatív képzésre 2019, 2020 és 2021 tavaszán kerül majd sor, a fakultatív kurzusokat ezt megelőzően, tehát 2018, 2019 és 2020 őszén hirdeti meg az ÁJTK.


A program megvalósítási periódusa: 2017.06.01. - 2021.07.31


Főbb megvalósított mérföldkövek:

- a kooperatív képzés struktúrájának a kidolgozása; a kari munkarend kialakítása;

- kapcsolódó elektronikus tansegédletek fejlesztésének megkezdése (tansegédletek elkészítésének határideje: 2018. szeptember 1.); bevont oktatók száma: 14 fő;

- partnertalálkozó szervezése 2017. október 26-án;

- szóbeli megállapodás 8 szakmai partnerrel a hallgatók fogadásáról (írásbeli megállapodások megkötése 2018 nyaráig);

- informatikai eszközük beszerzésének a koordinálása.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • november 21.
  18:00 - 19:30
 • *
  november 28.
  14:00 - 17:00
  Ember-Gép-Jog szakmai koncepcióverseny hallgatók számára - 2018. november 28. Nevezni lehet: valamely, a technológia fejlődésével - várhatóan - kialakuló új típusú jogi probléma beazonosításával és lehetséges megoldásával foglalkozó témával. A versenytémák bármely jogághoz kapcsolódhatnak. A koncepcióverseny egyben prezentációs verseny is: a prezentációk formátuma az ún. Pecha Kucha (max 20 dia). További információk a versenyről, a prezentációs technikáról, a témákról a Kar és a meghirdető intézetek (Alkotmányjogi Tanszék - Bűnügyi Tudományok Intézete - Civilisztika Tudományok Intézete - Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet) honlapján.
 • november 29.
  09:30 - 10:15
 • november 30.
  10:00 - 16:30
 • november 30. 19:00 - december 1. 04:00

Legolvasottabb