nyito

Rubin -, gyémánt- és aranydiplomákat adtak át az SZTE ÁJTK-n

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2021. szeptember 30-án Díszoklevél Átadó Ünnepséget tartott az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban, ahol a Kari Tanács döntése értelmében az SZTE ÁJTK 1 fő részére rubindiplomát, 3 fő részére gyémántdiplomát és 35 fő részére aranydiplomát adományozott.

A Szegedi Tudományegyetem Kitüntetéseiről és Kitüntető Címeiről szóló Szabályzat 40. §-ában foglaltakra figyelemmel, a Kari Tanács díszoklevelet adományozhat az Egyetem azon volt hallgatójának, aki diplomáját 50 (arany), 60 (gyémánt), 65 (vas), 70 (rubin) vagy legalább 75 (gránit) éve szerezte meg, életpályája alapján közmegbecsülésre méltó, és szakmai munkájával, egész életútjával az Egyetem hírnevét öregbítette.


IMG_9079

 

A díszdiplomákat Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese, Dr. Varga Norbert, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese, valamint Ábrahám Tamás, az SZTE ÁJTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke adta át, ünnepélyes keretek között 2021. szeptember 30-án az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban.


IMG_8864

 

Az eseményt a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese, Prof. Dr. Kónya Zoltán nyitotta meg.

 

- A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar díszdiploma átadásának Ünnepi Ülését ezennel megnyitom. Tisztelettel köszöntöm a megjelent ünnepelteket és hozzátartozóikat, valamint minden kedves vendégünket. Bejelentem, hogy a Szegedi Tudományegyetem Kitüntetéseiről és Kitüntető Címeiről szóló Szabályzat 40. §-ában foglaltakra figyelemmel a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara a mai ünnepségen 1 fő részére rubindiplomát, 3 fő részére gyémántdiplomát és 35 fő részére aranydiplomát adományoz – ismertette a rektorhelyettes, akit az SZTE ÁJTK dékánhelyettese követett.

 

Dr. Varga Norbert megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte Dr. Tóthné Prof. Dr. Fábián Esztert, az SZTE címzetes egyetemi tanárát, az Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézetének megbecsült tagját. A dékánhelyettes kiemelte: csodálattal és tisztelettel figyeli, hogy a szegedi jogi karon tanult hallgatók, egyéni tehetségükkel és szorgalomukkal párosítva, milyen szerteágazó feladatok ellátására képesek.

 

- Kívánom, hogy ötven, hatvan, hatvanöt és hetvenöt évvel a végzés után, a szakmai tevékenység és a magánélet mindennapjainak esszenciája ízesítse meg az elkövetkező éveket és adjon további erőt Önöknek! Meggyőződésem, hogy életútjuk és az eddig elvégzett értékes munkájuk példaként szolgálhat hallgatóink számára: tanulással, céltudatossággal és a jó ügy iránti elkötelezettséggel tevékenyen formálhatjuk jövőnket. Bár az élet különböző utakra és helyekre sodorta Önöket, kérem, sose felejtsék el, hogy mindig a szegedi jogi kar közösségének részesei maradnak! Alma Materük nevében ezúton tisztelettel köszöntöm díszdiplomájuk átadása alkalmából és kívánom, hogy a következő díszoklevél átadó ünnepségen jó egészségben találkozzunk, valamint azt is, hogy még nagyon sok, boldogságban és sikerekben gazdag évet töltsenek családjuk és szeretteik körében – fogalmazott Dr. Varga Norbert, az SZTE ÁJTK dékánhelyettese.


IMG_8878

 

Hegedűszóval ajándékozták meg a Szegedi Tudományegyetem díszdiplomásait

 

A Díszdiplomájukat átvevőknek a Kar egy aprósággal is kedveskedett. Benedekfi Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium hegedűművész-tanára, a Remény és Jégen című műveivel örvendeztette meg az SZTE egykori hallgatóit.


IMG_8904

 

A SZTE ÁJTK rubindiplomát adományozott: Dr. Szilágyi György Józsefnek.


IMG_9047

 

Gyémántdiplomával tüntette ki: Dr. Ádám Imrét, Dr. Jancsó Jánost, Dr. Vida Mihályt.

 

Aranydiplomát adott át: Dr. Czuczi Jánosné Dr. Szekeres Katalint, Prof. Dr. Czúcz Ottót, Dr. Csanádi Lászlót, Dr. Gally Mihályt, Dr. Gócs Istvánt, Dr. Gyenes Leventét, Dr. Győrfi Attilát, Dr. Hankovszky Zsolt Zoltán Árpádot, Dr. Izsák Pétert, Dr. Juhász Endrét, Dr. Kalocsa Margitot, Dr. Kaszap Gyulát, Dr. Kaszapné Dr. Szolnoki Erzsébetet, Dr. Keczer András Zoltánt, Dr. Konkoly Csabát, Dr. Konkolyné Dr. Csikós Klárát, Dr. Kovács József Bálintot, Dr. Kozma Istvánné Dr. Váradi Katalint, Dr. Kun Árpád Lászlót, Dr. Liska Andrásné Dr. Ábrahám Orsolya Katalint, Dr. Pap Jánost, Dr. Pánti Irént, Pusztayné Dr. Jakab Rózát, Dr. Radnóti Juditot, Dr. Selmeci Hedviget, Dr. Spániel Józsefné Dr. Molnár Katalint, Suhajdáné Dr. Kocsis Évát, Dr. Szarvas Máriát, Dr. Szikszai Juliannát, Dr. Takács Lajost, Dr. Tápai Piroskát, Dr. Vastagh Pálnak, Dr. Varga Miklós Andrásné Dr. Dobos Juditnak, Dr. Veréb Balázsnak és Dr. Végvári Gusztáv Bélának.


IMG_8893

 

A Kar Hallgatói Önkormányzatának képviselője is szólt az SZTE-n végzett jogtudósokhoz

 

Ábrahám Tamás joghallgató, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói Önkormányzatának elnöke is köszöntötte a díszdiplomában részesülteket, majd Dr. Vastagh Pál is szólt kollégáihoz.

 

Magyarország egykori igazságügyi minisztere is beszédet mondott az ünnepségen

 

Dr. Vastagh Pál miután megszerezte diplomáját, 1971-2002 között a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogelméleti Tanszék tanársegédjeként, adjunktusaként, majd egyetemi docenseként dolgozott. Ezt követően 1988-1989 között a JATE ÁJTK dékáni feladatait látta el. 1986-ban Állam és Jogtudományok kandidátusa tudományos fokozatban részesült. 1990-1994 között országgyűlési képviselő volt, az Alkotmány- és Igazságügyi Bizottság tagja, majd 1992-től az Európai Integrációs Bizottság tagja is. 1994-1998 között országgyűlési képviselőnek választották, majd kinevezték igazságügy miniszternek. 1999-2006 között az Általános Vállalkozási Főiskolán főiskolai tanárként, valamint az ELTE ÁJTK Állam- és Jogelméleti Tanszéken óraadó tanárként tevékenykedett. Ez időszak alatt, 2002-2004 között, az Európai Unió jövőjéről szóló Alkotmányozó Konvent tagja volt. 2004-től 2006-ig az Általános Vállalkozási Főiskola főigazgatói feladatait látta el. 2004-ben az Európai Parlament megfigyelője, majd tagja volt. 2002-től 2006-ig országgyűlési képviselőnek választották, valamint az Alkotmányügyi, Kodifikációs és Igazságügyi Bizottság elnöki tisztségét látta el. Ezt követően 2006-2010 között a Külügyminisztérium rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek nevezte ki Kanadában. 2010-től 2015-ig az Általános Vállalkozási Főiskola rektorának választották. 2016-tól a mai napig a Nemzetközi Üzleti Főiskola nyugállományú professor emeritusaként tevékenykedik. Pályafutása során munkája elismeréseként több kitüntetésben részesült: 1979-ben a Munka Érdemrend ezüst fokozatában, 2006-ban a Magyarországért Európában Díjban részesült, valamint 2010-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét adományozták számára.


IMG_8925

 

Beszédében kiemelte: az 1966-ban még három karból álló egyetemen a jogi kart sajátos hangulat jellemezte, nemcsak az itt oktatott tárgyak eltérő jellege, hanem az atmoszféra miatt is.

 

Kérdésünkre, hogy milyen volt a hatvanas évek végén a légkör az Egyetemen és, hogy mennyiben változott a szakma azóta, az alábbi választ adta:

 

- Könnyedebb, kicsit bohémebb volt a légkör, szorosabb volt az oktatók és hallgatók közötti kapcsolat. Mindez azonban nem jelentette azt, hogy nem kellett szigorú követelményeknek eleget tennünk. Egyetemi éveink alatt nagyszerű felkészítést kaptunk, olyan tudást, szemléletet, amely a megváltozott történelmi körülmények között is segített bennünket a helytállásban. Az elmúlt évtizedek során mindannyiunk mögött komoly szakmai teljesítmény áll, sokan közülünk a hazai szakmai közéletben és nemzetközi intézményekben is fontos szerepet töltöttek be igen eredményesen. Nemcsak a boldog és vidám egyetemi élet emlékei kötnek tehát ide minket, hanem a megszerzett tudás, az a jogászi ethosz, ami nélkül nem állhattunk volna helyt a pályán. Ez a megbecsülés abban is kifejeződik, hogy évfolyamunkból ilyen sokan kívántunk személyesen is részt venni ezen az ünnepi eseményen – hangsúlyozta Dr. Vastagh Pál.


IMG_8939

 

A Himnusz után zárásképp a Szózat is felcsendült

 

Végezetül Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

 

- Mindig nagy öröm, amikor ilyen és ehhez hasonló eseményeken képviselhetem a Szegedi Tudományegyetemet, amely 440 éve áll az oktatás és a tudomány szolgálatában, és 100 éve mindent megtesz Szeged és a régió fejlődéséért. Jó látni, hogy a jogi karon biztosítva van a következő száz év is. Itt vannak ugyanis Önök, akikre hallgatóink kiváló példaképként tekinthetnek. Az elmúlt évtizedekben személyükkel, tudásukkal, tapasztalatukkal és hozzáértésükkel lefedték az ország minden területét és jogi pozícióját, emellett, ha jól gondolom, mindegyikük rendelkezik olyan elismeréssel, kitüntetéssel, amelyet jogászként megkaphat az ember. Ez az eredmény pedig magáért beszél – fogalmazott Prof. Dr. Kónya Zoltán, a Szegedi Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese.


SZTEinfo - Pósa Tamara

Fotó: Kósa Boglárka

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *