Rendezvényeink

Dr. Mihálka György a Magyar Asztronautikai Társaság tisztségviselője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Világűrjog és Politika Kutatóműhely kutatója tartott előadást "A világűr hasznosítása és kihívásai környezetjogi szempontból" címmel az Üzleti Jogi Intézet 2023. március 9-i Tudományos Diákköri Ülésén.

2022. november 24-én sor került Intézetünk Alumni eseményére, amely ebben az évben is online zajlott.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézetének szervezésében 2022. november 11. napján került megrendezésre, a „Jog-versenyképesség-ellátásbiztonság” című országos konferencia. Az online rendezvény elsődleges célkitűzése volt, hogy lehetőséget biztosítson az agrárjog, környezetjog, szövetkezeti jog és ingatlanjog területén kutatást végző fiatal egyetemi oktatók és PhD hallgatók számára a tudományos eredményeik bemutatásra.

Dr. Németh Gabriella az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) Zrt. vezérigazgatója tartott előadást "Az üzleti működés és vállalatirányítás joga a gyakorlatban" címmel az Üzleti Jogi Intézet 2022. október 27-i Tudományos Diákköri Ülésén. Az OFFI Zrt. működésén modellezve mutatta be az üzleti jogi modult választó joghallgatóknak, leendő jogtanácsosoknak és ügyvédeknek azokat a jogszabályokat, rendezőelveket és etikai kereteket, amelyek nélkül egy állami Zrt. sikeresen nem vezethető. Sok gyakorlati példán keresztül mutatta be például a vállalati döntés-előkészítést, a felelősségben tartást vagy az állami vagyongazdálkodási ellenőrzések körét. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket!

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézetének meghívására Anna Witkowska 2022. április 28. napján tartott nagyszabású energiajogi előadást hallgatóink számára. A különös aktualitással és jeletőséggel bíró jogterületen "Energy transition - better future or green tyranny?" címmel tartott online prezentációt az egyetem hallgatóinak kiemelt érdeklődése övezte.

2021. december 10-én sor került Intézetünk Alumni eseményére, amely a járványhelyzetre tekintettel online zajlott. A rendezvény a korábbi éveknek megfelelően idén is nagy népszerűségnek örvendett. Modulválasztás előtt sok hallgatónak tudunk ezzel is segítséget nyújtani, melyik is lehet számára a legmegfelelőbb választás. Dr. Árvai Gergő Intézetünk PhD-hallgatója, dr. Tanács József Ferenc Intézetünk oktatója és irodavezető ügyvéd, dr. Prikkel Petra az EY adótanácsadója, dr. Varga Dóra Intézetünk PhD-hallgatója és ügyészségi fogalmazó, illetve dr. Varga Zita szintén Intézetünk PhD-hallgatója és ügyvédjelölt beszámoltak tapasztalataikról a végzést követő nehézségekről, interjúélményeikről, a munkakeresés időszakáról. Elmondták, mi jelentett számukra előnyt egy-egy állásinterjún, mi az, amire az önéletrajzukban felfigyeltek a potenciális munkáltatók, de arról is részletesen meséltek, mit bántak meg egyetemi évei alatt, mit csináltak volna másként. Bemutatták, pontosan hogyan zajlik egy napjuk. A beszámolók nagyon változatos képet adtak, hiszen a járványhelyzet ellenére sem dolgozik mindenki „home office-ban”. Sőt, akik otthonról dolgoznak vagy online meetingeket tartanak, náluk ez már korábban is bevett szokás volt, a járvány inkább segítette őket abban, hogy ügyfeleik is jobban elfogadják ezt a fajta kommunikációs csatornát. A személyes történetek után a hallgatók is kérdezhettek. A legtöbb kérdés a szakmai gyakorlattal kapcsolatban érkezett, mi alapján válasszák ki a gyakorlati helyeiket, önállóan vagy a Karrier Irodán keresztül, milyen egy gyakornoki állásinterjú, hogyan zajlik pontosan egy gyakornok munkanapja, van-e arra esély, hogy később az adott helyen teljes munkaidőben is foglalkoztassák a gyakornokokat. Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt!


Uji_logo

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának Üzleti Jogi Intézete 2021. november 25-én adójogi témakörben szervezte meg a 2016 óta hagyományosan megrendezésre kerülő Üzleti Jogi Kerekasztal beszélgetését. A program meghívott előadói a szakmában kiemelkedő jártassággal és tudással rendelkező szakemberek voltak, akik különböző aspektusokból közelítették meg a választott témakört, az adócsalás, az adókijátszás aktuális kérdéseit. Kihasználva az online tér nyújtotta lehetőségeket, a programon közel 200 fő vett részt.

A kerekasztalt Prof. Dr. Gellén Klára intézetvezető egyetemi tanár, rektorhelyettes nyitotta meg és Dr. Gyenge Balázs egyetemi tanársegéd moderálta. A beszéletés egyik fő témaköre az adólevonási jog és ebből kifolyólag az adócsalás jogkövetkezményei voltak. Palotai Kinga a Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztályának osztályvezetője, valamint Dr. Péter-Darázs Klaudia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóságának szakértő munkatársa ismertették a rendszer működésére, az ÁFA visszaigénylésre vonatkozó lényeges ismereteket és az adócsalás kockázatáról folytattak diskurzust.

adojogi_konf1

Dr. Stefancsik Márta Anna a Kúria bírája, Dr. Szabó László bíró, a Szegedi Törvényszékről, továbbá az Igazságügyi Minisztérium Európai Bírósági Főosztályának két munkatársa, Dr. Fehér Miklós Zoltán főosztályvezető és Dr. Koós Gábor európai uniós jogi szakértő a különböző adójogi tényállások és esetek bíróság általi megítéléséről fejtették ki gondolataikat.

adojogi_konf2


A beszélgetés további részében az Európai Unió Bíróságának esetjogát és a magyar bíróságok joggyakorlatát értékelték a résztvevők, az EUB megkeresésének kiemelt szerepét, valamint az előtte lefolytatott eljárás lényegi elemeit ismertetve. Az uniós joggyakorlat elemzésével a kerekasztal résztvevői annak nemzeti jogalkotást érintő hatásaira is kitértek, és átfogó képet adtak a amgyar ügyek jelenlegi összképéről. A kerekasztal beszélgetés után lehetőség volt kérdésfeltevésre is, ami további releváns problémák megvitatását tette lehetővé, valamint újabb kerekasztal témák feldolgozását vetítette előre.

"Új kutatási irányok az agrár- és környezetvédelmi jog területén II." címmel tartott országos konferenciát az Üzleti Jogi Intézet

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézetének szervezésében, 2021. október 21-22. napján második alkalommal került megrendezésre az „Új kutatási irányok az agár- és környezetvédelmi jog területén” című országos konferencia, amely csatlakozott a Szegedi Tudományegyetem egyetemalapítása 440. és a kolozsvári magyar tudományegyetem szegedi befogadása 100. évfordulóját ünneplő eseményekhez.Sustainable-development-how-is-it-managed_lei6bg

Kép forrása: https://climenews.com/a-fenntarthato-fejlodes-fogalma-celkituzese


 

A 2019-ben indult rendezvénysorozat célkitűzése, hogy lehetőséget biztosítson az agrárjogi, ingatlanjogi, környezetvédelmi jogi és szövetkezeti jogi kutatást végző egyetemi oktatók és PhD. hallgatók számára, hogy megismertethessék egymással és az érdeklődőkkel az érintett tudományos terület új kutatási projektjeit, ezzel ösztönözve a meglévő kapcsolatok mélyítését, illetőleg széleskörű és interdiszciplináris együttműködések létrehozását.

 

A két napos online konferencián összesen nyolc egyetem társtanszékeinek (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Környezetjogi és Munkajogi Tanszék, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjogi Tanszék, Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Római jogi Tanszék, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete Agrár- és Munkajogi Tanszék, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi- és Európajogi Tanszék, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézet, Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék) 15 kutatója, valamint a valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének megbízott főtitkára vett részt előadóként.

 

Az előadások témaköreit a változatosság jellemezte. A manapság szélesebb körben ismert és nagyobb hangsúlyt kapó témák (visszalépés tilalma, elővigyázatosság elve, élelmiszerbiztonság, közös tulajdonú földek jogi helyzete, uniós agrárpolitika) mellett speciális kutatásokba is bepillantást nyerhettek a résztvevők, mint például: sajátos agrárökológiai élőhelyek és kapcsolódó haszonvételi jogaik; környezetjog az egyéni felelősségvállalás tükrében; a (zöld) hidrogén szabályozási környezete; francia mezőgazdasági haszonbérleti szabályozás vagy az éghajlatváltozással kapcsolatos szempontok integrálása az európai zöld megállapodás végrehajtása során.


Üzleti Jogi Intézet

Beszámoló az Üzleti Jogi Intézet Tudományos Diákköri Üléséről

dr. Balog Imola és dr. Varga Dóra az Intézet PhD hallgatói tartottak előadást az Üzleti Jogi Intézet 2021. október 13-i online formában megrendezett Tudományos Diákköri Ülésén.


Először dr. Balog Imola „Az ügyvédi marketing kérdése Magyarországon – Lehetőségek és határok” című előadását hallhatták a résztvevők. Bemutatta a témakör alapját képező jogszabályi környezetet és felvázolta a reklám fogalmának különböző szempontok szerinti meghatározását. A kutatás elsődleges célja az, hogy az ügyvédek által folytatott kereskedelmi kommunikáció lehetőségeit és megszorításait vizsgálja, a magyar jogszabályi környezetben. Ebben a körben az alapvető forrást a Magyar Ügyvédi Kamara önszabályozás keretében megalkotott etikai szabályzatai jelentik, illetve azok ügyvédi reklámra vonatkozó normái. A kutatás központi kérdése, hogy az ügyvédi hivatásban érvényesülő etikai és erkölcsi elvárások, hogyan egyeztethetők össze a versenyjog tételes rendelkezéseivel, illetve az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsának (CCBE) álláspontjával. A problémakör felvázolását az MÜK 1999-ben megalkotott etikai szabályzatával kezdte, kronologikusan haladva a 2018-ban elfogadott, hatályos kódex felé, bemutatva az ügyvédekre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megengedettségének változását. Végül a jelenleg hatályos etikai kódex által kialakított szabályozást mutatta be, melynek során kitért az összehasonlító reklámra vonatkozó rendelkezés aggályos pontjaira. Valamint kitért a Kamara álláspontjára, amelyet az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos online közvetítői platformok szabályozása érdekében fogalmazott meg, a CCBE megengedő javaslatával szemben.


Ezt követően dr. Varga Dóra tartott előadást „A digitális szolgáltatások adóztatásának elméleti és gyakorlati kihívásai” címmel. Előadásának tárgya a digitális szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások adóztatásával kapcsolatos agresszív adótervezés eredményeként fellépő problémák vizsgálata. Ennek keretében az Európai Unió Bíróságának a magyar reklámadóhoz, illetve a digitális szolgáltatások nemzeti adóztatásához kapcsolódó esetjogi döntéseit elemzi, amelyekből előadásában következtetéseket levonva rámutatott arra, hogy milyen kérdések merülnek fel a digitális szolgáltatások adóztatása területén az Európai Unióban. Ezen túlmenően részletesen ismertette, hogy a digitális gazdaságban működő vállalkozások által nyújtott digitális szolgáltatások a hatályos nemzeti és uniós jogi szabályozás keretei között hogyan adóztathatók, milyen lehetséges eszközök állnak rendelkezésre és a jelenleg létező jogtechnikai megoldások alkalmasak-e a digitális gazdaság által támasztott kihívások kezelésére. Kitért továbbá arra is, hogy az európai jogalkotás milyen válaszokat talál a digitális szolgáltatások adóztatása tekintetében. Végezetül bemutatta azt, hogy az adóztatásnak melyek azok az elemei a joggyakorlatban, amelyeket a Bíróság sérelmesnek, az uniós joggal össze nem egyeztethetőnek ítél meg. Ezek alapján pedig megpróbált magyarázatot adni a digitális szolgáltatásokkal kapcsolatban kiszabott bírságok jogalapjára és azok mértékére. A téma aktualitását a digitális gazdaság növekedésének üteme, valamint a gazdaság e szegmenséhez kapcsolódó agresszív adótervezésnek köszönhető adóelkerülő magatartások terjedése adja. A gazdasági életben a digitális szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adózási kérdések ugyanis kétségessé teszik az adózás igazságosságával és a közteherviselés elvének érvényesülésével napjainkig elért eredmények fenntarthatóságát.


Snapshot_21-10-13_15-05-25


„A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása – A jogi kari hallgatók és a középiskolás diákok bevonása az egyetemi tudományos életbe (SZTE-ÁJTK) című, NTP-HHTDK-20-0068 kódjelű pályázat támogatásával valósul meg”


Előadás a környezeti jog aktuális kérdéseiről

2021. október 12-én a Szegedi Tudományegyetem Eötvös Lóránd Kollégium Környezetvédelmi (GEO) Műhelyének szervezésében Dr. Farkas Csamangó Erika, az ÁJTK Üzleti Jogi Intézetének adjunktusa tartott szakmai előadást. Az előadás a környezeti jog aktuális kérdéseiről szólt. A Környezetvédelmi Műhely a környezet- és természetvédelem köré szerveződve kíván ismeretterjesztést nyújtani tagjai és az érdeklődők számára. A műhely egyik legfontosabb célkitűzése a szemlélet- és attitűdformálás.

Az előadás során a résztvevők megismerhették a környezeti jog alapvetéseit, majd ezt követően három aktuális téma jogi szabályozásának bemutatása következett: először az egyszer használatos műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről és forgalomba hozatalának korlátozásáról szóló uniós és magyar jogszabályoké. Másodikként a körkörös gazdaságra való áttérés és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó új szabályok kerültek értelmezésre. A harmadik téma a klímaváltozás, éghajlatvédelmi jog szabályozási területe volt, amelynek keretében az emissziókereskedelmi rendszer és a HFC-kre vonatkozó szabályozás került ismertetésre.

Mind a három téma kiemelkedő fontosságú a környezeti nevelés és a társadalmi szemléletformálás szempontjából is. A kiindulópont és célkitűzés a fenntarthatóság, a természeti értékek megőrzése a jövő generáció számára.


received_214747860608157


2021. szeptember 24-én került megrendezésre a "Kutatók Éjszakája" elnevezésű program, amelyet az Európai Bizottság szervez. A rendezvény elsődleges célja a kutatói életpálya és a kutatási eredmények népszerűsítése. Az eseményhez a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézete is csatlakozott.


"Innovatív agrárium - Aktuális szabályozási kérdések az agrárgazdaság területén" címmel rendezett közös konferenciát Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karával az Állam- és Jogtudományi Kar Üzleti Jogi Intézete a XXVIII. Állattenyésztési és Mezőgazda Napok keretében.


hmvh_agrar_konf

Modern oktatási eszközök és módszertan az Üzleti Jogi Intézetnél

Tovább a cikkhez


A modern oktatási eszközök és módszertan alkalmazásáról az alábbi linken olvashatnak bővebben:

Három egyetem közös kurzusai az SZTE-n

Üzleti Jogi modulos hallgatók sikerei a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián


Az Üzleti Jogi Intézetben folyó eredményes tehetséggondozást hűen tükrözi, hogy az Intézet keretében 5 hallgató (4 fő Üzleti Jogi modulos és 1 fő Nemzetközi Jogi modulos hallgató) nevezett be 4 különböző tagozatban a XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának versenyére. A vírushelyzet miatt felfüggesztett jelenléti oktatás okán 2021. április 12-14 között a Debreceni Egyetem szervezésében a Cisco Webex Meeting felületen online valósulhatott meg a rendezvény. Az előadók munkáját hallgatói opponensek bírálták az egyes előadásokat követően.

A XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián az Üzleti Jogi Intézet oktatóinak témavezetésével induló dolgozatok közül Agrárjogi és Környezetjogi Tagozatban Farkas Levente Tamás, Üzleti Jogi modulos hallgató „Jogi kalandozások ’egy falat csokoládé mámorában’, avagy a kakaóbab ellátási láncának vizsgálata” című dolgozatával II. helyezést ért el. Témavezetője Dr. Hegyes Péter, adjunktus.

 

A Magyar Ügyvédi Kamara különdíját hozta el az Európai Jogi Tagozatban induló Horváth Regina, Üzleti Jogi modulos hallgató „A mesterséges intelligencia alkalmazásának hatása az adatvédelemre és annak uniós szabályozására” című dolgozatával. Témavezetői: Prof. Dr. Gellén Klára intézetvezető és Dr. Kertészné dr. Váradi Szilvia adjunktus voltak.

 

A díjazott hallgatóknak és felkészítő tanáraiknak ezúton is gratulálunk!


Dr. Nyakas Levente a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatudományi Intézet intézetvezetője "Az AVMS irányelv az európai szabályozási kihívások tükrében" címmel tartott előadást az Üzleti Jogi Intézet 2020. november 18-i Tudományos Diákköri Ülésén.


A 2020/21-es tanév I. félévének végével a harmadik üzleti jogi modulos csoport speciális képzésének vége is elérkezett.

 

A 2019/2020. tanév tavaszi féléve nem sokkal a kezdést követően online oktatásra tért át. Így rendhagyóan telt az üzleti jogi modulosok I. féléve, majd az őszi félévet sem volt lehetőségük jelenléti formában befejezni. Az oktatás és az egyetemi programok ismételten online térbe kerültek. Az Üzleti Jogi Modult végző hallgatók azonban szorgalmukkal, kitartásukkal és szakmai rátermettségükkel így is számos esetben átlagon felül teljesítettek.