2023. October 2., Monday

1170x4306

"Challenges raised by artificial intelligence and digitalisation in the field of law, international relations and politics" Conference

A joint conference by IRSI and EPLO will take place on 8 June 2023, at 9:00 a.m., at Szent-Györgyi Albert Agóra.

NRTI EPLO AJTKChallenges raised by artificial intelligence and digitalisation

in the field of law, international relations and politics

 

Conference

 

8 June 2023

 

Synopsis

 

The development of digitalisation and artificial intelligence has created a number of new challenges for social sciences of the early 21st century. Several research approaches gain ground due to the evolution of digital society and the widening of virtual space in the field of law and political sciences. Our conference will focus in particular on the following aspects: influence on the functioning of state institutions; new possibilities for active citizenship; protection of individual fundamental rights in virtual space; the impact of digitalisation on international relations and politics.

 

These approaches explore the relationship between the individual and the community in the mirror of preserving traditional balances (democracy and the rule of law) amid effects of digital transformation and virtual space. Through traditional static and dynamic examinations, national and international legislation and politics seek answers to changes of constitutional institutions (especially the institutions of legislation, justice and execution, as well as certain political institutions) due to the evolution of digital society and the widening of virtual space. While exploring political sciences related issues, we focus on challenges of shaping political communication and foreign policy, driven by digitalisation.

 

The event is carried out with the support of the programs of the Hungarian Ministry of Justice enhancing the standards of legal education (IX-SZ/ID/513/2/2022).

 

*

 

A mesterséges intelligencia és a digitalizáció által teremtett kihívások a jog, nemzetközi kapcsolatok és politika területén

 

Konferencia

 

2023. június 8.

 

A digitalizáció és a mesterséges intelligencia fejlődése számos új kihívást teremtett a 21. század eleji társadalomtudományok számára. A digitális társadalommá való átalakulás és a virtuális tér megnyílása számos kutatási megközelítést kínál a jog- és politikatudományban, amelyből a konferencia különösen az alábbiakra fókuszál: az állam intézményeinek működésére gyakorolt hatás; az állampolgári részvétel előtt megnyíló lehetőségek; az egyéni alapjogok védelme a virtuális térben; a digitalizáció nemzetközi kapcsolatokra és politikára gyakorolt hatása.

 

Ezek a megközelítések az egyén és a közösség kapcsolatát kutatják a hagyományos egyensúlyoknak (demokrácia és jogállamiság) a digitális átalakulás és a virtuális tér által gyakorolt hatások közötti fenntartása vonatkozásában. A nemzeti és nemzetközi jogalkotás és politika hagyományos statikus és dinamikus vizsgálatával választ keres az alkotmányos intézmények, különösen a jogalkotás, igazságszolgáltatás és végrehajtás intézményeinek, valamint egyes politikai intézményeknek a változásaira a digitális társadalommá való átalakulás és a virtuális tér megnyílása miatt. A politikatudományi vizsgálatok keretében hangsúlyt helyezünk a politikai kommunikáció és a külpolitika alakításának kihívásaira a digitalizáció kapcsán.

 

A rendezvény az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében valósul meg (IX-SZ/ID/513/2/2022).


Venue: Szent-Györgyi Albert Agóra, Informatórium

6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.,

II. floor


PROGRAMME

09:00 - 09:10 Registration

 

09:10 - 09:20 Opening Remarks

Dr. habil. Szalai Anikó, director of institute, associate professor, International and Regional Studies Institute, Faculty of Law, University of Szeged

 

Panel 1. (in English) – Chair: Dr. Tamás Pongó, associate professor, Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Szeged

 

09:20 - 09:35 Artificial Intelligence in the Service of Judicial Decision-making: the Example of Human Trafficking Criminal Cases

Prof. Dr. Krisztina Karsai, director of institute, professor; Dr. Andor Gál, associate professor; András Lichtenstein, assistant lecturer, Institute of Criminal Sciences, Faculty of Law, University of Szeged

Dr. habil. Péter Kovács, head of department, associate professor, Institute of Business Studies, Department of Statistics and Demography, Faculty of Economics and Business Administration, University of Szeged

 

9:35 - 09:50 The Use of Training Data by Generative AI from a Copyright Perspective

Prof. Dr. Péter Mezei, associate professor, Institute of Comparative Law and Legal Theory, Faculty of Law, University of Szeged

 

09:50 - 10:05 Covert Online Entrapment in Transnational Criminal Cases - Lessons from a Hungarian Judgment

Prof. Dr. Zsolt Szomora, professor, Institute of Criminal Sciences, Faculty of Law, University of Szeged

 

10:05 - 10:20 The Effect of the Russia-Ukraine War on the Freedom of Speech Online

Dr. habil. Anikó Szalai

 

10:20 - 10:35 Q&A

 

10:35-10:50 Coffee break

 

Panel 2. (in English) – Chair: Prof. Dr. Péter Mezei

 

10:50 - 11:05 ’We Don’t Need No Education’? Towards a Grassroots-Informed Regulation of Generative AI in Educational Institutions (online)

Julija Kalpokienė, Attorney-at-law & PhD Researcher, Faculty of Law, Vytautas Magnus University; Ignas Kalpokas, PhD, Associate Professor, Faculty of Political Science and Diplomacy, Vytautas Magnus University

 

11:05 - 11:20 Oversight Board - A New Approach to Content Moderation

Dr. Tamás Pongó

 

11:20 - 11:35 Exploring Copyright Challenges in the Era of AI: From Language Models to Image and Music Generation (online)

Laura Grisales Rendón LLM, PhD student, Georg-August-Universität Göttingen, Germany


11:35 - 11:50 Endless Competition Between Law and Technology: Who’s the Winner? Let’s ask Chatgpt

Dr. Gizem Gültekin-Várkonyi, associate professor, International and Regional Studies Institute, Faculty of Law, University of Szeged

11:50 - 12.10 Q&A

 

12:10 - 13:00 Lunch break


Panel 3. (in English) – Chair: Dr. habil. Anikó Szalai

 

13:00 - 13:15 Some Concerns on the Reasoning of Authority Decisions in the Digital Era

Dr. habil. Erzsébet Csatlós, associate professor, Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Szeged

 

13:15 - 13:30 Toy, Friend or Foe? The Impact of AI Applications on Children's Data Protection

Dr. Szilvia Váradi, associate professor, Department of International and European Law, Faculty of Law, University of Szeged

 

13:30 - 13:45 Violation of the Children's Right to Education in the Era of Digital Education

Dr. Renáta Kálmán, assistant lecturer, Department of International and European Law, Faculty of Law, University of Szeged

 

13:45 - 14:00 The Digital Silk Road's Potential Effect on (Cross-Border) Stability and Security

Dr. László Gulyás, associate professor, International and Regional Studies Institute, Faculty of Law, University of Szeged

 

14:00 - 14:15 Q&A

 

14:15 - 14:30 Coffee break

 

Panel 4. (in Hungarian) – Chair: Prof. Dr. Krisztina Karsai

 

14:30 - 14:45 Megváltoztat(hat)ja-e a mesterséges intelligencia a szabadalmi monopóliumot érintő politikai/társadalmi/gazdasági felfogást?

Prof. Dr. Márta Görög, dean, professor, Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Szeged

 

14:45 - 15:00 Mesterséges intelligencia és börtönkörnyezet

Prof. Dr. Zsuzsanna Juhász, professor, Institute of Criminal Sciences, Faculty of Law, University of Szeged

 

15:00 - 15:15 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások szabályozásának hatása a helyi önkormányzati autonómiára

Dr. Judit Siket, associate professor, Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Szeged

 

15:15 - 15:30 Digitális szuverenitás és az állam funkcionális változásai

Dr. Norbert Tribl, associate professor, International and Regional Studies Institute, Faculty of Law, University of Szeged

 

15:30 - 15:45 Q&A

 

15:45 - 16:00 Closing Remarks

Dr. habil. Anikó Szalai

*

 

Participation at the conference is free of charge, but registration is compulsory.

If you would like to attend the conference, kindly register by emailing us at the following email address: irsi@irsi.u-szeged.hu

Calendar

Event Calendar *

Most popular