E-kötettel köszöntötte a jogi kar Herczeg János professzort 70. születésnapja alkalmából

Herczeg professzor urat 70. születésnapja alkalmából barátai, kollégái köszöntötték azzal az ünnepi kiadványkötettel, amelyet a 2012. novemberében tartott Kari Tanács ülésen mutattak be, s amely a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg könyvtárában, valamint az Országos Széchenyi Könyvtárban is elérhető az érdeklődők számára.

Karunk mindig is büszke volt oktatóira. Kollégáink között üdvözölhetünk olyan államtitkárokat, minisztereket, nagyköveteket, alkotmánybírákat, akik a társadalomtudomány valamennyi területén nemcsak hazánkban, de nemzetközi szinten is elismert szaktekintélynek számítanak. Prof. Dr. med. et jur. Herczeg János a másik irányból, az orvostudomány világából érkezett, ahol nemzetközi hírnevet számos hazai valamint nemzetközi kutatócsoportban elért munkásságával szerzett, és aki hazánkban, kutatási területének kiemelkedő szakértője. Vizsgálatainak eredményeit mind a mai napig a világ szülészeti intézeteiben alkalmazzák.

100_2215


Kezdeti kutatásainak összegzését a "Méhműködés szabályozása" című kandidátusi disszertációjában foglalta össze 1978-ban. Herczeg professzor úr 112 tudományos közleményt, 16 könyvrészletet és egy könyvet írt, ezenkívül 5 másik könyvnek szerkesztője volt. Tudományos munkásságára 404 alkalommal hivatkoztak a hazai és nemzetközi szülészeti szakirodalomban. Plenáris előadóként nemzetközi kongresszusokon 11 alkalommal kérték fel. Az Egészségügyi Világszervezet Prosztaglandin Kutató Csoportjában végzett eredményes munkássága elismeréseként 1985-ben a Kutató Csoport Nobel-díjas igazgatója, a Nobel-Bizottság akkori elnöke, Sune Bergström professzor Stockholmba, a Karolinska Egyetemre hívta, ahol akadémai nagydoktori értekezésén dolgozott, amit később sikeresen meg is védett. Ezen felül jó kapcsolatokat tartott fenn több kiemelkedő kutatócsoporttal, így az USA-ban Louisville-ben a Rao professzor vezette világhírű műhellyel is, ahová sikerült több hazai kutatótársának ösztöndíjat szereznie.

100_2223.jogA köztársasági elnök 1995-ben nevezte ki egyetemi tanárrá, 2004 óta pedig az általa kidolgozott tematika szerint oktatja a hallgatókat az SZTE ÁJTK Statisztikai és Demográfiai Tanszék keretein belül a „jogtudomány és orvostudomány”-t érintő aktuális kérdésekről.

Herczeg professzor urat 70. születésnapja alkalmából barátai, kollégái köszöntötték azzal az ünnepi kiadványkötettel, amelyet a 2012. novemberében tartott Kari Tanács ülésen mutattak be, s amely a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg könyvtárában, valamint az Országos Széchenyi Könyvtárban is elérhető az érdeklődők számára.