Beszámoló az Információs Hivatal pályázatának eredményhirdetéséről

A polgári hírszerző szolgálat, az Információs Hivatal a Politológiai Tanszék szervezésében 2016. októberében pályázatot írt ki az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói számára a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységére vonatkozó európai szabályozásokkal kapcsolatban.

A beérkezett pályamunkák elbírálását követően az eredményhirdetésre, a nyertes pályamunkák bemutatására, illetve az Információs Hivatal vezetőivel való találkozásra 2017. április 27-én délután került sor a Kari Társalgóban.

Az Információs Hivatal képviseletében Simon Csaba, igazgatási és humánpolitikai igazgató, Turbéki-Wertán Luca főosztályvezető és Aradi Flórián ny. dandártábornok érkezett a rendezvényre.

A beérkezett pályázatok közül a következő munkák részesültek elismerésben:

  • Hegedűs Ibolya (jogász szak, levelező tagozat, III. évfolyam):

„Törökország és néhány európai uniós ország titkosszolgálatának tevékenysége a menekültkérésben”;

  • Kiri Tamás Attila (politikatudományi szak, nappali tagozat) :

„A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ intézményi funkcióinak helye más európai országok titkosszolgálati rendszereiben”;

  • Lukács-Fodor Helga (jogász szak, levelező tagozat, III. évfolyam):

„Egyes európai államoknak a 2010-es évek nyugat-európai terrorcselekményeire adott válaszai”;

  • Poturak Emina (nemzetközi tanulmányok szak, nappali tagozat)

„Diplomáciai fedés alatt tevékenykedő, dekonspirálódott hírszerzők ügyeinek kezelése az egyes európai országok gyakorlatában – különös tekintettel az európai és orosz kémtevékenységekre”;

  • Süli Szabina Mercédesz ˗ Szalai Ildikó (politikatudományi szak, III. évfolyam):

„A titkosszolgálatok működése Kelet-Közép-Európában és Magyarországon”;

  • Szecskó Enikő (jogász, nappali tagozat, III. évfolyam):

„A személyes adatok védelme a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységének körében”.

 

Első helyezést ért el Király István (jogász szak, levelező tagozat, III. évfolyam) pályamunkája: „A nemzetbiztonsági kihívások, és azok hatásai egyes európai országok vonatkozó jogszabályaira az új évezredben”, a második helyezést pedig Eleven Márk (nemzetközi tanulmányok szak, nappali tagozat, politikatudományi szak, nappali tagozat, III. évfolyam) munkája érte el: „Új jelenségek a nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységére vonatkozó szabályozás terén az európai országokban: e szabályozások társadalmi, politikai vonatkozásai című pályaműve”.

 

A bíráló bizottság részéről Aradi Flórián ny. dandártábornok elismeréssel szólt a pályázatra beküldött tanulmányokról. Örömét fejezte ki a munkák szakmai minőségét látva, különösen azért, hogy a vonatkozó szakanyagok feldolgozása mögött mindenhol egyéni látásmódot, önálló véleményeket lehetett felfedezni.

 

Az eredményhirdetést követő beszélgetés során Dr. Simon Csaba, igazgatási és humánpolitikai igazgató feladataikkal kapcsolatban elmondta: „Akkor dolgozunk jól, ha a közvélemény minél kevesebbet tud a munkánkról”. A jelek szerint jól dolgoznak, a kormány fontosnak tartja a munkájukat, ennek jeleként az utóbbi években egyre magasabb költségvetési támogatást kapnak. Ezért lehetőségük van arra is, hogy növeljék a szolgálat létszámát, így folyamatosan jelentkezni lehet a szolgálathoz. Emiatt is tartják fontosnak a mostanihoz hasonló találkozásokat.

Abban, hogy a szegedi jogi kar közvetlenebb kapcsolatokat alakíthatott ki az Információs Hivatallal annak is köszönhető, hogy Simon Csaba karunk hallgatójaként szerezte jogi diplomáját. Tavaly ősszel került sor első szegedi látogatásukra, amelyet röviddel ezután a kar hallgatói egy budapesti látogatással tudtak viszonozni. Mint kiderült, első esetben látta vendégül az Információs Hivatal valamely egyetem hallgatóit. A mostani pályázati kiírás terén is elsőséget élvezett a karunk és a Varga Norbert dékánhelyettessel a látogatás alkalmával folytatott beszélgetés során kiderült: közös érdek a kapcsolatok további erősítése.

 

Révész Béla