contemporary_brt

“Contemporary Issues of Public Administration” - Angol nyelvű konferencia a közigazgatás különböző aktuális kérdéseiről

A szeszélyes április utolsó hetében kedves lengyel kolléganőnk, Dr. habil Krystyna Niziol (Uniwersytet Szczecinski) ismét Szegedre látogatott, melynek apropóján a Közigazgatási Jogi Tanszék konferenciát szervezett. A vendégünk szegedi tartózkodását igyekeztünk kulturális és gasztronómia programokkal színesíteni, amelynek során számos oktatási-kutatási eszmecserére is sor került, így kellemes környezetben tudtuk bővíteni a tanszéki kapcsolatot olyan irányba, amely további perspektívákat nyithat meg a jövőben.


A 2017. április 26-i eseményen a tudományos vonal dominált. A rendezvény angol nyelven zajlott, és a közigazgatási jog aktuális kérdéseit feszegető, különböző jogágakat képviselő előadók olyan előadásai hangzottak el, amelynek mindegyike ékes bizonyítéka annak, hogy a közigazgatási jog milyen sokszínű, és mindenhol jelen van. A konferencia három panelra tagolódott, amelyeket Dr. habil Takács Albert Tanszékvezetőnk elnökölt. A pénzügyi jogi panelban vendégünk, Dr. habil Krystyna Niziol az államadósság kérdését boncolgatta (‘The Economic and Legal Consequences between Choosing Public Debt or Increasing Tax Burden’), Dr. Gyenge Balázs pedig a személyautók adózási problematikájának különböző vetületeivel ismertetett meg minket (‘Taxation and eMobility - Alternatives in the Field of Tax Treatment of Company Cars in Hungary’).


A közigazgatási jogi belső jogi kérdéseivel összefüggésben Dr. Siket Judit a hamarosan hatályba lépő új közigazgatási eljárási jog egy részterületére kalauzolt minket (‘Legal Protection Rules of New Administrative Procedure’), Dr. Szakály Zsuzsa a közigazgatási és munkaügyi bíróságok és az alkotmányjogi panasz intézményének kapcsolódási pontját mutatta be (‘Constitutional Complaints against the Administrative and Labour Courts’ Decisions), Dr. Sándor Katalin pedig a szabálysértések kétarcú intézményéről beszélt (‘Hungarian Petty Offence Law - an Area of Law between Criminal and Administrative Law’). Végezetül a közigazgatás nemzetközi jogi és EU -jogi való kapcsolatának körében Dr. Schiffner Imola ismertette a harmadik államból származó polgárok jogaival kapcsolatos legújabb fejleményeket, és az ezzel összefüggő közigazgatási jogi kihívásokat (‘Right to Good Administration in the Context of Third Country Nationals’). A jó közigazgatáshoz való jogra vonatkozó gondolatmenetet folytatva Dr. Csatlós Erzsébet a konzuli védelmi eljárás ezzel összefüggő problémáiról beszélt (‘Cooperation of Consular Authorities of EU Member States in the View of Good Administration’), Lorik Pustina pedig Koszovó közigazgatásának európaizációját igyekezett bemutatni (‘The Consequences of the Europeanization of the Public Administration in Kosovo: the Past and the Present’).


Az előadások szerkesztett formában hamarosan olvashatóak lesznek.

 

Csatlós Erzsébet

adjunktus

Közigazgatási Jogi Tanszék