Kari siker az egyetemi prezentációs versenyen

Az SZTE Tehetségpont idén 2017. május 4-én az IH Rendezvényközpontban rendezte meg az immár hagyománnyá vált „Prezentációs technikák” c. verseny összegyetemi fordulóját. A versenyre valamennyi kar egy-egy hallgatót delegált, akik kutatási témájukat és az eddig elért tudományos eredményeket a közönség számára érthetően, modern prezentációs eszközök segítségével mutatták be.

pr.verseny
Sztoján Krisztina az előadás közben

Karunkat Sztoján Krisztina képviselte, aki a „Mennyit ér a képmásunk?” c. előadásával 3. helyezést ért el.

Krisztina előadásában a képmáshoz való jog sérelmével foglalkozott: e jogsértő helyzet lényegét jogeseteken keresztül ismertette a hallgatósággal, majd sorra vette a sérelmet szenvedett fél által érvényesíthető jogkövetkezmények rendszerét. A hallgatóság ennek során olyan, a médiából is ismert esetek mögött meghúzódó jogi problémáról kaphatott képet, mint Katherine Heigl, vagy Barbara Streisand ügye.


A kompenzáció kettős – erkölcsi és vagyoni – irányának bemutatása után részletesen foglalkozott a sérelemdíj jogintézményével, különösen annak összegszerűségi kérdéseivel. Bemutatta, hogy mely tényezők befolyásolhatják a sérelemdíj összegének megállapítását, és jogesetekkel támasztotta alá, hogy a gyakorlat egy igen következetes rendszert munkált ki, amelyben hasonló jogsértések esetén a bíróságok közel azonos összegű sérelemdíjat állapítanak meg. Külön kitért arra a kérdésre is, hogy mennyiben befolyásolhatja az összeget a sérelmet szenvedett fél közszereplői mivolta, és azáltal személyiségének kereskedelmi értéke.

Krisztina felkészítő tanára Prof. Dr. Görög Márta.