Bezár

Hírek

Koncz Péter_kiemelt

OTDK-s sikerek az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói körében – interjú Koncz Péterrel

OTDK-s sikerek az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói körében – interjú Koncz Péterrel

2023. július 28.

Az alapjogok horizontális hatálya - egy elemzés a hazai alkotmánybírósági gyakorlat alapján című dolgozatával I. helyen végzett az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójának Alkotmányjog IV. tagozatában Koncz Péter, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar végzős joghallgatója. Péter témavezetője Dr. Sulyok Márton, az SZTE ÁJTK Közjogi Intézetének adjunktusa volt.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Dolgozatomban az alapjogok horizontális hatálya körül kialakult és a hazai alkotmánybírósági gyakorlatban felmerült problémákat elemzem. Kutatási célként annak bemutatása és elemzése fogalmazódott meg, hogy az Alkotmánybíróság miként viszonyul az alapjogok magánfelek közti érvényesüléséhez, milyen elméletek mentén dolgozik. Fontos elemként kívántam továbbá rámutatni arra, hogy az alapjogok horizontális hatályára vonatkozó jogfejlődés jelenleg hol tart, és hogy milyen tendenciák figyelhetők meg e területen, valamint, hogy a közvetlen horizontális hatály elismerése milyen esetekben jelentkezhet a magasabb alapjogvédelmi szint elérésének eszközeként.

Hogyan érezted magad a versenyen, hogyan vélekedsz az ott elért eredményedről?

 Jól éreztem magam, és örülök az első helynek. Szerintem ez egy jó eredmény. De ezt természetesen nemcsak magamnak, hanem témavezetőmnek is köszönhetem, hiszen mindvégig támogatott szakmailag és mentálisan is.


Milyen nehézségekbe ütköztél a dolgozat megírása során, mennyi időbe telt, még felgöngyölítetted a témát?

 

– Arra törekedtem, hogy a bírálóbizottság számára minden egyértelmű legyen (túlmagyarázás nélkül), a karakterszámok viszont néhány helyen megszaladtak. Az érintett bekezdések lerövidítése ezért nehézséget okozott néhol. A téma feldolgozása több hónapot vett igénybe. Annyival könnyebb dolgom volt, hogy a témát ÚNKP-ösztöndíj keretében kutathattam az OTDK-t megelőző félévekben, így már a kari fordulón egy kész dolgozattal vehettem részt. Ez lehetővé tette számomra, hogy a leadási határidő előtti hetekben már csak finomhangolást végezzek az anyagon.

 

Mit gondolsz, mitől innovatív, újszerű az a téma, amit feldolgoztál?

– Attól, hogy egy, az alkotmánybírák körében is megosztott jogintézmény alkalmazására ad következetes válaszokat. Ennek keretében nemcsak elemzem az AB gyakorlatát, hanem rámutatok a gyakorlat esetleges hiányosságaira is, és azokat orvosolandó – dogmatikailag alaposan alátámasztott – javaslatokat fogalmazok meg. Ezek mellett kiemelem azt is, hogy az alapjogok a XXI. században már közel sem csak az állam-állampolgár viszonylatban bírnak jelentőséggel.

 

Tanulmányaid befejezése után szeretnél-e tudományos pályára lépni?

– Nem terveztem, de nem zárom ki a lehetőségét. És ha kifejezetten tudományos pályára végül nem lépek, a jövőben továbbra is szeretnék majd publikálni alkalomadtán.


Pósa Tamara


Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek