Bezár

Hírek

Biró Roland_kiemelt

OTDK-s sikerek az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói körében – interjú Biró Rolanddal

OTDK-s sikerek az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói körében – interjú Biró Rolanddal

2023. július 21.

Emberi jogi egyezményekhez fűzött fenntartások című dolgozatával III. helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Nemzetközi Tanulmányok II. Tagozatának Társadalomtudományi Szekciójában Biró Roland, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar nemzetköz tanulmányok szakirányon diplomát szerzett hallgatója. Roland témavezetője Dr. Szalai Anikó, az SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézetének vezetője, egyetemi docens volt. A sikeres eredményt elért hallgató jelenleg az SZTE ÁJTK elsőéves joghallgatójaként folytatja tovább tanulmányait.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az emberi jogokat deklaráló nemzetközi egyezmények a nemzetközi közjog szerves részét képezik. A modern 21. századi demokráciák egyik ismérve az emberi jogok - beleértve a kisebbségi jogok - tiszteletben tartása, érvényre juttatása. A nemzetközi szerződéses jogban ismeretes a fenntartás jogintézménye, amely arra szolgál, hogy a szerződésben részes felek kizárhassák és/vagy módosíthassák a szerződés egyes rendelkezéseit, így akár az emberi jogokkal összefüggő cikkelyeket is. A dolgozatban az ENSZ égisze alatt létrejövő emberi jogi tárgyú szerződések, és különösen a hozzájuk fűzött fenntartások kerültek bemutatásra. A fenntartásokkal az államok a saját állampolgáraiktól a nemzetközi jog alapján őket megillető jogokat tagadják meg részlegesen vagy teljesen. Ha az ilyen jellegű elidegeníthetetlen, az ember természetéből fakadó jogokat az állam megtagadja, akkor az államba vetett bizalom csorbul. A fenntartásokkal szemben ugyan élhet a többi részes állam kifogással, azonban a fenntartást tevő államot nem lehet arra késztetni, hogy nyilatkozatát visszavonja, így különösképpen a sharía jogot alkalmazó országokban a legalapvetőbb emberi jogok kerülnek kizárásra. A végkövetkeztés, hogy a fenntartások érvénytelenségére vonatkozó joganyag hiányzik a nemzetközi jogrendszerből, és a fenntartások miatt az emberi jogok globális minimumszintje rendkívül alacsony.

 – Milyen nehézségekbe ütköztél a dolgozat megírása során, mennyi időbe telt, még felgöngyölítetted a tét?

 

– Nagy nehézségekbe nem ütköztem, mivel a konzulensem, Dr. Szalai Anikó tanárnő nagyon sokat segített. Mind a kutatás során, mind a versenyre való, szóbeli felkészülésnél végig szuper tanácsokkal látott el. Talán nehézségként a nyomtatott források hiányát emelném ki, amit angol szakirodalommal igyekeztem pótolni. A témát 2021 nyarán választottam ki, az érdemi, kutatói munkát pedig azon év őszén kezdtem el, míg végül a 2022-es tavaszi TDK-n megszereztem a kvalifikációt az országos megmérettetésre.

 

– Mit gondolsz, mitől innovatív, újszerű az a téma, amit feldolgoztál?

 

– A kutatási témámat a nemzetközi közjog területéről választottam, azon belül is az emberi jogi egyezményekhez fűzött fenntartásokat vizsgáltam. Ha az emberi jogokról beszélünk, a legfontosabb, hogy azok az állampolgárok számára biztosítva legyenek, és érvényre jussanak, azonban a fenntartás által e jogokat az államok igényeik alapján módosíthatják, sőt ki is zárhatják az adott egyezményből. Sok ilyen példát tudnék említeni, és pontosan emiatt válik aktuálissá, újszerűvé a kérdés, hiszen az államok gyakorlatának követése az emberi jogok vizsgálata során mindig új kérdéseket is felvet. Sok esetben az látható, hogy az államok önkényes hatalmával szemben a nemzetközi emberi jogvédelmi rendszer sem nyújt elég védelmet, így ennek fejlesztése további munkát igényel. Pontosan ezért gondolom azt, hogy sosem lehet eleget beszélni erről a témáról.

 

Biró Roland_cikk


– Tanulmányaid befejezése után szeretnél tudományos pályára lépni?

 

– A tudományos területen való kutatás mindig is közel állt hozzám. Az a típusú ember vagyok, aki meg akarja érteni az őt körül vevő világot, azaz minél többet szeretnék megtudni még a nemzetközi jogról is, további témákat kutatni. Közben pedig megpróbálok élni a lehetőségekkel, a válaszom tehát igen, akár a tudományos pálya is szóba jöhet.


Pósa Tamara

Fotó: Molnár Dóra

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek