Bezár

Hírek

„The evolution of civil law over the centuries – Volenti non fit iniura” nemzetközi jogtörténeti konferencián adtak elő hallgatóink

„The evolution of civil law over the centuries – Volenti non fit iniura” nemzetközi jogtörténeti konferencián adtak elő hallgatóink

2023. június 05.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

2023. május 25-27. között a krakkói Jagellonian University szervezésében megrendezésre került a „The evolution of civil law over the centuries – Volenti non fit iniura” nevű nemzetközi magánjogtörténeti konferencia, ahol többek között magyar, lengyel, német és portugál hallgatók és egyetemi oktatók számoltak be a kutatási eredményeikről. Karunkat hallgatói részről a Magyar Jogtörténeti TDK tagjai, Forgó Zsanett (II. évf. hallgató) és Varga Benedek (IV. évf.) képviselték, oktatói részről pedig dr. Szivós Kristóf és Dr. Varga Norbert ismertették jogtörténeti kutatásaikat. Dr. Varga Norbert emellett a Jagellonian University vendégprofesszoraként a konferencia hetében Legal Heritage in Hungary: Selected Issues címen 15 órás előadássorozatot tartott a lengyel hallgatóknak. A konferenciaélményt csak fokozta a valódi történelmi miliő, hiszen a rendezvénynek a Jagellonian University legrégebbi épülete, a patinás 14. századi Collegium Maius adott otthont. A program a K 138618 számú „A magánjog fejlődése a két világháború között”nevű OTKA kutatás keretei között, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatás által valósult meg.


01


A magyar panelre a konferencia harmadik napján került sor. A szekció első előadását Dr. Varga Norbert docens úr tartotta "Private Law Rules in Carte Law: The Validity of Cartel Agreements in Hungarian Cartel Law in the Period between the Two World Wars” címmel, melyben részletesen betekintést nyerhettünk a kartellszerződések gyakorlatába a két világháború közötti Magyarországon. Forgó Zsanett előadásában (The unworthiness for dower in the jurisprudence of the courts during the First World War) az özvegyi jog korlátozásának egyes aspektusait elemezte a Kalocsai Királyi Törvényszék és a Szegedi Királyi Ítélőtábla első világháborús levéltári iratanyaga alapján. Ezt követte Varga Benedek „Restrictions on private law in the interwar period in Hungary: the price gouging and cartel regulation” című előadása, melyből megtudhattuk, hogy a jogalkotó hogyan szorította keretek közé a szerződési szabadságot az árdrágító visszaélések kriminalizálásával és a kartellszabályozás bevezetésével. A panel utolsó előadását (The statement of claim as a tool of written preparation in the first Hungarian code of civil procedure) dr. Szivós Kristóf tartotta, melyben felvázolta, hogy az 1911. évi polgári perrendtartásban milyen szerep jutott a keresetlevélnek a per írásbeli előkészítése vonatkozásában. A konferencia remek lehetőséget teremtett arra, hogy megismerhessük más államok jogi kultúráját, hiszen számos ország különböző jogtörténeti korszakába pillanthattunk be egy-egy előadás keretében, a római jogi pactumok világától, a garancia common law-beli fejlődésén át, az egyes 21. századi magánjogi intézmények kialakulásáig.


02


A többnapos konferencia lehetőséget teremtett arra is, hogy egy kisebb városnézés keretei között megtekinthessük Krakkó óvárosának impozáns történelmi és kulturális örökségeit. Körbejártuk a középkori Lengyelország uralkodóinak hajdani székhelyét a Wawelt, megcsodáltuk Krakkó főterét, ami a kereskedelmi élet néhai központja volt, illetve a lengyel konyha egyes kuriózumait is volt szerencsénk kipróbálni.


03


A konferencia végén a különböző lengyel egyetemek hallgatóival együtt összeültünk egy kötetlen beszélgetésre, ahol sikerült jobban megismernünk egymást. Örömünkre szolgált, hogy lehetőségünk nyílt egy ilyen hallgatóbarát és színvonalas konferencián számos tehetséges hallgatóval együtt előadni, és új ismeretségeket is kötni.


Forgó Zsanett – Varga Benedek04A Projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával és az NKFI Hivatal által kibocsátott Támogatói Okirat alapján valósult meg.

Projektazonosító: K 138618

Pályázat címe: A magánjog fejlődése a két világháború között

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek