Bezár

Hírek

jogasz

Jogászt keres a Szegedi Tudományegyetem Humánpolitikai Igazgatósága

Jogászt keres a Szegedi Tudományegyetem Humánpolitikai Igazgatósága

2024. július 04.
2 perc
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés


MUNKAKÖRRE, MUNKÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK

Munkakör megnevezése: JOGÁSZ
A szervezeti egység megnevezése: Szegedi Tudományegyetem Humánpolitikai Igazgatóság
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Dr. Saághy Andrea humánpolitikai igazgató
Munkavégzés helye: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47.
Munkakör betölthetőségének tervezett időpontja: pályázat elbírálását követően azonnal betölthető
Jogviszony időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok felsorolása:
Az Igazgatóság tevékenységének munkajogi támogatása a napi operatív munkavégzés során, így különösen:

 • munkaszerződések, egyéb munkaügyi dokumentumok teljes körű jogi ellenőrzése,
 • megbízási szerződések készítése, jogi ellenjegyzése,
 • közérdekű önkéntes feladatok ellátására kötött szerződések készítése, jogi ellenjegyzése,
 • munkaviszonyt megszüntető iratok elkészítése,

Az Igazgatóság munkatársainak támogatása a feladatellátásuk körében alkalmazandó jogszabályok értelmezésében szabályzatok, utasítások előkészítése vezetői döntéstámogatás munkajogi kérdésekben.


ELVÁRÁSOK

A munkakör betölthetőségének feltételei:

 • jogász végzettség
 • az MS Office (irodai alkalmazások) magas szintű ismerete, magabiztos használata

Elvárt kompetenciák:

 • önállóság, rugalmasság, jó probléma megoldó képesség
 • jó kommunikációs készség
 • pontos, alapos, körültekintő és proaktív munkavégzés
 • felelősségtudat, megbízhatóság
 • terhelhetőség
 • stressztűrő képesség

ELBÍRÁLÁS SORÁN ELŐNYÖK

 • munkajogi szakjogász szakképzettség
 • munkajogi területen szerzett szakmai tapasztalat
 • nagy létszámú szervezetben munkajogi területen szerzett tapasztalat
 • felsőoktatásban szerzett szakmai tapasztalat

JELENTKEZÉS ADATAI

A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások felsorolása:

- a pályázati kiírásban foglaltaknak való megfelelőség bemutatása,

- részletes szakmai önéletrajz,

- bérigény megjelölése,

- végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, nyelvvizsga bizonyítvány másolata,

- nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy a jogviszony létesítés feltétele a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, és nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt (Nftv. 24. § (5)),

- minden olyan dokumentum, irat másolata, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,

- hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

Pályakezdők jelentkezését is várják.
A pályázat benyújtásának határideje:
2024. július 15.
Pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton az humanpolitika@szte.hu e-mail címre.

A pályázaton kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 4-95/2024.

Kapcsolattartó:

Fekete Adrienn humánpolitikai referens (tel.: 62/544-070)
A pályázat elbírálásának tervezett határideje: 2024. július 31.
Közzététel helye: SZTE Egyetemi faliújság
https://u-szeged.hu/egyetemi-faliujsag/palyazatok-egyetemi
A munkáltató honlapjának címe:
 https://u-szeged.hu/

Dr. Saághy Andrea s.k.
igazgató

A munkaköri pályázat leírása elérhető ITT!
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek