Jogpszichológiai Diákkör

Karunkon 2011 óta működik Pszichológiai (2015-től „Jogpszichológiai”) Diákkör. Mikes Lili alapító titkár által életre hívott minden tekintetben újszerű öntevékeny hallgatói csoport tagjai – folyamatos és kitartó munkájukkal – egyre jelentősebb sikereket érnek el. Dr. Visontai-Szabó Katalin mentorként kezdettől támogatja és koordinálja ezt az igazán népszerű és mind szélesebb érdeklődést kiváltó „multidiszciplináris” diákköri vállalkozást. Ennek eredményeként a diákköri dolgozatot készítő hallgatók és témavezető tanáraik közös alkotó tevékenységükkel gazdagítják a jogpszichológia helyi hagyományait, s a legsikeresebb tanítványaink egyben a tudományos utánpótlás reményteljes képviselői is.

 

Vezetés:

Mikes Lili titkár (2011-2013)

Sinkó Dorina titkár (2013-2015)

Matolay Máté (2015-

 

Országosan bemutatott dolgozatok:

 

Helyben bemutatott dolgozatok:

 • Licsicsányi Nikoletta: A munkanélküliség pszichoszomatikus hatásai. Szeged, 2013.
 • Sinkó Dorina: 12 éves gyermek, bűnöző vagy áldozat? Szeged, 2013
 • Bondor Fanni: A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek lelki működése. Szeged, 2013.
 • Sinkó Dorina: Vizsgálódás a kiskorú sérelmére elkövetett családon belüli erőszak kérdésében. Szeged, 2014.
 • Ágoston Flóra: Az elsőéves joghallgatók pályaképének vizsgálata. Szeged, 2014.
 • Sinkó Dorina: A fiatalkorú bűnelkövetők pszichológiai jellemzői. Szeged, 2014.
 • Matolay Máté: A közjegyzők pszichológiai jellemzői. Szeged, 2015. október 21.
 • Ágoston Flóra: A házassági és élettársi kapcsolatok összehasonlítása. Szeged, 2015.

 

Diákköri témák 2015/2016

 • A béranyaság jogi megítélése és pszichológiai aspektusai
 • A mesterséges megtermékenyítés jogi és pszichológiai kérdései, különös tekintettel az in vitro fertilizáció során be nem ültetett embriók sorsára
 • A művi meddővé tétel jogi lehetőségei és pszichológiai összetevői
 • A pályakezdő jogászok pályaképének vizsgálata
 • A bírák/ügyészek/ügyvédek személyiségi jellemzői
 • Politikai pszichológia: a joghallgatók politikai és ideológiai elköteleződése
 • A kapcsolattartás jogi és pszichológia kérdései
 • Szülői játszmák a házasság felbontása során
 • A pszichológus szakértők szerepe a polgári perben
 • Szexuális erőszak az elítéltek körében
 • Az előítéletes gondolkodás joghallgatók körében a migránsválság kapcsán