avatas_IMG_1332

Dékáni köszöntő

Tisztelt Hallgatónk, Kollégák, Hölgyeim és Uraim!


Nagy szeretettel köszöntöm kedves Mindnyájukat a Szegedi Tudományegyetem jogi karának dékánjaként. A karunkra újonnan felvételt nyerteknek szívből gratulálok, aminek köszönhetően a következő esztendőket együtt tölthetjük ebben a csodálatos Tisza-parti városban.

A magam és az előttem járók tapasztalatai és emlékei alapján bizton ígérhetem, hogy felejthetetlen esztendők állnak előttünk. Sok-sok munka, olvasás, vizsgák, hazai és külföldi tanulmányutak mellett tengernyi személyes kaland, átvitatkozott éjszakák várnak ránk.

 

Jó, nagyon jó egyetem a számos mutató alapján a legkiválóbb vidéki egyetemnek tekintett, 12 karú Universitas Szegediensis, amely idén is felkerült a világ legjobb 1000 egyetemét rangsoroló Center for World University Rankings (CWUR) listára. A rangsorban a 708. az SZTE. Karunkon prioritást élvez a nemzetköziesítés, sok ország kultúrájával kínálunk találkozót. Még Kínából érkező hallgatóink is vannak, akik tőlünk tanulják a magyar és európai jogi kultúra alapjait, angolul. Tőlünk viszik egyetemünk, városunk és hazánk jó hírét. De büszkén említhetem az amerikai testvérvárosunk, Toledo egyetemével folytatott együttműködést, minek gyümölcseként saját, magyar hallgatóink eredeti angol professzoroktól tanulhatják az autentikus angol-amerikai jogot. Ennél is régebbi tradíció talaján működik a francia és a német nyelvű, kiegészítő jogászképzésünk. Mindez együtt már olyan gazdag oktatási kínálat, amelynek a fenntartása is komoly erőfeszítést követel tőlünk, oktatóktól. Mondanom sem kell, hogy állandóan a további fejlesztéseken jár az eszünk…

 

Oktatási alapelveink egyike a komparativitás, a különböző jogi kultúrákra való ablak-nyitás. Szerencsére ma már olyan idegennyelv-tudás birtokában érkeznek a diákok az egyetemre, hogy külhoni, jellemzően angol szakirodalmat gond nélkül képesek olvasni. Mi magyarok, Európa földrajzi közepén is elszigeteltségben, főleg: nyelvi elszigeteltségben élvén nem is tehetünk mást, mint hogy értelmiségi létre felkészítő stúdiumainkon tudatosan fordulunk más nemzetek jogi hagyományai és jelenkori tapasztalatai felé. Egy modern egyetemtől ez ma elvárás, egy modern magyar jogásznak pedig kötelessége ilyen tájékozottság és tudás megszerzése.

 

Egyetemünk az 1872-ben másodikként, Kolozsvárott alapított, lényegében megszakítás nélkül máig, folyamatosan működő magyar egyetem jogutódja. A trianoni békediktátumot követően más intézményekkel Szegedre települt, és mondhatom: mára erős gyökeret is eresztett a jó alföldi talajba. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan egyetemen dolgozhatunk, amely ápolja az Erdéllyel fennálló művelődéstörténeti tradíciót. Nagyon fontosnak tekintjük továbbá a jó oktató-hallgató viszony kialakítását. Generációk adják át karunkon a tudást egymásnak: kollégáimmal együtt magunk is egykor hallgatók voltunk itt, mint ahogyan jelenlegi hallgatóink között is ott ’lapulnak’ a jövő professzorai! Egyik további alapelvünk a hagyományok őrzése mellett a szemléletformálás: az ember, a munka, az érték becsülete, a világra való nyitottság kimunkálása: erre a kalandra hívunk meg mindenkit a szegedi jogi karon!

 

Prof_Balogh_Elemer


Dr. Balogh Elemér

egyetemi tanár, dékán