Konferenciák

 

A tanszék által szervezett konferenciák:

 

  1. 2003. Mezővárosaink jogélete a 18-19. században (Az előadások megjelentek a Pólay Alapítvány Könyvtára 2. Szeged, 2010.)

 

  1. 2005. Bónis György és Both Ödön emlékezete

 

  1. 2007. Battyhány Lajos

Képek a konferenciáról:

 

Konferencia4Konferencia5Konferencia1

Konferencia3Konferencia2

  1. MTJ konferencia, 2009. december 4. a Magyar Jogtörténeti Tanszék és a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék közös szervezésében (Az elhangzott előadások szerkesztett változatban megjelentek a Jogtudományi Közlöny 2009. Különszámában)

 

5. 2009. Az 1869. IV. tc. A IV. Szegedi Jogtörténész Napok

 

6. 2010. Jog és Irodalom (Recht und Literatur - Droit et Litterature)

 

7. 2011 Az Új Alaptörvényünk és a jogélet reformja (The New Hungarian Constitution and the Reform of Legal Life – Das neue ungarische Grundgesetz und das Reform des Rechtslebens)

 

8. 2011: V. Szegedi Jogtörténész Konferencia

A polgári peres eljárás magyarországi fejlődéstörténete (Száz éve nyert elfogadást az 1911. évi I. tc.)

 

A Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Karának Magyar Jogtörténeti Tanszéke V. Szegedi Jogtörténész Konferencia, A polgári peres eljárás magyarországi fejlődéstörténete (Száz éve nyert elfogadást az 1911. évi I. tc.) címen konferenciát szervezett a 90 éves a szegedi jogászképzés című ünnepi rendezvénysorozat keretében 2011. november 24-én a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában.

A konferencia résztvevőit Prof. Dr. Szabó Imre Dékán Úr és Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária köszöntötte, amelyet követően Prof. Dr. Jakab Éva, Dr. Béli Gábor és Prof. Dr. Dr. h.c. Ruszoly József tartotta meg plenáris előadását. Ezt követően a résztvevők két szekcióban (az I. szekció levezető elnökei: Prof. Dr. Blazovich László és Prof. Dr. Mezey Barna, a II. szekció levezető elnökei: Prof. Dr. Kajtár István és Dr. Béli Gábor) ismertették legújabb kutatási eredményeiket az eljárásjogok köréből.

 

9. 2013: VI. Szegedi Jogtörténész Konferencia