Szegedi Tudományegyetem Sófi Alapítvány 2008. évi különdíjasa

Dékány Kinga különdíjas
SZTE, Állam-és Jogtudományi Kar V. jogász
Tudományos tevékenység helye: SZTE, ÁJTK Magyar Jogtörténeti Tanszék


Témavezető:

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár