Nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi szakjogász

(szakirányú továbbképzés jogász végzettségűeknek)


A képzés célja

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi és európai kereskedelmi, befektetési és beruházási jogban szerzett jártasságuknak köszönhetően multikulturális és többnyelvű közegben is képesek hatékony jogi támogatást nyújtani a befektetési jogi környezet feltérképezésében, a jogi szempontból optimális beruházási stratégia megtervezésében, beruházási partnerségek létrehozatalában, a beruházások kívánt gazdasági tartalmának megfelelő jogi keretek kialakításában, illetve az esetlegesen felmerülő beruházási jogviták feloldásában.

A szakmai ismeretek elsajátítása során a hallgatók felkészülnek az ismeretek önálló bővítésére, aktualizálására, kutatói tevékenységre, és a tudományos munkára, tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására, hasznosítására.

A képzés keretében a hallgatók releváns angol szaknyelvi tudása dinamikusan fejlődik, ami a nemzetközi munkaerőpiacon is előnyt jelent.

A képzés szakmai vezetője:

Prof. Dr. Badó Attila egyetemi tanár

Az oklevélben szereplő végzettség:

nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi szakjogász

A képzési idő:

2 félév

A képzés jellemzője:

A képzés két félévből áll, teljes egészében angol nyelvű. Egyszerre kínál lehetőséget szakjogász és szakértői végzettség megszerzésére. A képzés során a hallgatók magasan képzett, elismert oktató kollégáktól sajátíthatják el a nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési szabályokat.

Költségtérítés jelenlegi összege:

Magyar/EU: 150.000,-Ft/félév
3. félév: 50.000,-Ft

A részvétel feltétele:

Jogász mesterképzési szak, osztatlan képzésben szerzett oklevél; - angol nyelvből legalább középfokú (B2), komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga, vagy ennek megfelelő szintű nyelvismeret felvételi vizsgán történő igazolása.

Jelentkezési határidő:

2020. augusztus 28..

A jelentkezés módja:

intézmény honlapján/email-ben a képzés koordinátoránál

A képzés kezdete:

2020. szeptember 14.

Csatolandó dokumentumok:

oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga bizonyítvány.

Szakfelelős/kapcsolattartó:

Szakfelelős: Prof. Dr. Badó Attila egyetemi tanár,

Kapcsolattartó: Dr. Harkai István, cím: 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12.,

email: oji@juris.u-szeged.hu, 

honlap: http://www.juris.u-szeged.hu

Egyéb információk:

 

Jelentkezés

Elektronikus jelentkezés.