Családjogi szakjogász

 

(szakirányú továbbképzés)


Képzési program - Képzési terv 2019-2020


A képzés célja

A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban a gyámügyi szakigazgatás, a családvédelem és családsegítés, valamint a szociális területen dolgozó, továbbá e területeken jogi képviseletet vagy más jogalkalmazói tevékenységet ellátó jogászok továbbképzése, a gyermekvédelmi törvénynek megfelelő családjogi és más határtudományi, valamint nemzetközi családjogi és gyermekvédelmi ismeretek biztosítása útján. A bontóperek, gyermek elhelyezési, gyermektartási és egyéb családjogi perek jogi képviseletét ellátó jogászok továbbképzése.

A családjog és gyermekvédelem törzsanyagának (szakirodalmának, hatályos hazai és nemzetközi joganyagának) és jogalkalmazási gyakorlatának az alapképzést meghaladó körű és mélységű ismerete.

A családjoghoz, illetve a gyermekvédelemhez kapcsolódó jogterületek (polgári jog, polgári eljárásjog, közigazgatási jog stb.) témával összefüggő részeire vonatkozó joganyag és jogalkalmazási gyakorlat ismerete.

A képzés ismeretet nyújt a gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény, az egyéb családjogi tárgyú nemzetközi egyezmények, valamint a nemzetközi magánjogi kódex családjogra utaló szabályairól, a családjog határtudományainak (pszichológiai, pszichiátriai, szociológiai) főbb kapcsolódó területeiről, illetve az alternatív konfliktuskezelő eljárásokról.

A képzés szakmai vezetője:

Dr. Hegedűs Andrea PhD, egyetemi docens

Oklevélben szereplő végzettség

Családjogi szakjogász

A képzési idő

4 félév

Képzés jellemzője

levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben,

a képzési hely: Szeged

a tanórák időpontja félévente kb. 7-10 hétvége, péntek délután és szombat délelőtt.

Költségtérítés jelenlegi összege

I., II., III. félév: 160.000.- Ft/félév. IV.(záróvizsga) félév: 110.000 Ft/félév.

A részvétel feltétele

Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség.

Felvételi vizsga nincs.

Jelentkezési határidő

Jelentkezés módja

A képzés kezdete

2020. augusztus 28.

az intézmény honlapján

2020. szeptember 14.

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat

Kapcsolattartó/szakfelelős

Civilisztikai Tudományok Intézete

Szakfelelős: Dr. Hegedűs Andrea PhD, egyetemi docens

6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. I. emelet

tel./fax.: 36/62-544-027,

e-mail: civilisztika@juris.u-szeged.hu

Egyéb információk

A képzés 4. félévében a költségtérítés összege: 110.000 Ft/félév.

Jelentkezés

  Elektronikus jelentkezés