Köszöntő

Tisztelt Ünneplő közösség!


gorog_marta_2017_450x330

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2021/2022. centenáriumi tanév keretében tisztelettel emlékezik az egyetem Szegedre költözésének 100. évfordulójáról.

 

Kiemelten fontos történelmi múltunk vizsgálata és ápolása, az értékek megőrzése és közvetítése, ami biztos alapját jelenti a 21. századi oktatás és kutatás tudományos és nemzetközi szinten is mérhető megalapozásának.

Fontosnak tartom továbbá a centenáriumi megemlékezést azért is, hogy egy rövid időre megálljunk és visszatekintsünk múltunkra, hogy jövőnket ez alapján formáljuk. A Szegedi Tudományegyetem történetének lapjai azok, amelyek egyes fontosabb állomásai, mérföldkövei visszaemlékezésünknek, a programsorozatunk pedig e történelmi múltunk jelenkori ünneplése.

 

Menyhárth Gáspárnak a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem megnyitó ünnepsége alkalmából 1921. október 9-én elhangzott szavai ma is helytállók és gondolkodásra sarkalják az oktatókat és hallgatókat egyaránt.


„Az egyetem egyéniségét keletkezése adja, a szellem, amely benne életre kel, él s amelyet terjeszt; tanári kara, mely a tudományt sajátosan műveli és közvetíti; az ifjúság, mely légkörében nevelkedik s amelynek révén az egyetem szelleme az életbe átültetődik; multja, hagyományai és haladásának iránya”.

 

A centenáriumi rendezvények programjai a kari honlapon a „centenárium” menüpontban lesznek elérhetők.

 

Bízok abban, hogy kari közösségünk minél nagyobb létszámban megtiszteli a centenáriumi évforduló rendezvényeit.

 


Üdvözlettel:

Prof. Dr. Görög Márta

egyetemi tanár, dékán