Intézeti köszöntő


Tisztelt Látogatónk!

 

 

Sok szeretettel üdvözöljük Önt az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézetének (MK-TB-I) honlapján. Reméljük már konkrét szándéktól vezérelve érdeklődik az Intézetben folyó képzési lehetőségek iránt, ha pedig véletlenül tévedt ide hozzánk, akkor is nagyon sok szeretettel üdvözöljük és maradásra vagy későbbi visszatérésre szeretnénk ösztönözni.

 

Kitűzött célunk, hogy az intézményünkbe belépő hallgatóból - közösen végzett munkával - olyan értelmiségi attitűddel rendelkező gyakorlatorientált szakembert képezzünk, aki képes a saját szakmai karrierútját kiválasztani, azt megvalósítani, illetve folyamatosan képes a munkájával kapcsolatos kihívásokra érdemben reagálni.

 

Engedje meg, hogy három olyan tényezőt emeljek ki, amiért érdemes a szegedi Jogi Karon MK-TB-s diáknak lenni: kiemelkedő színvonalú elméleti és gyakorlatorientált képzés, hiteles tanárok és kiváló hallgatók és a gyönyörű város.

 

Az MK-TB képzés jellemzői

 

Az SZTE ÁJTK-n több, mint negyed századdal ezelőtt indítottuk az első munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási képzést. A kiváló oktatói és hallgatói közösségnek és elkötelezettségnek köszönhetően az elmúlt évtizedekben a képzés a munkáltatók körében ismertté és elismertté vált. A végzett hallgatók korábban főleg a kormányhivataloknál, önkormányzatoknál, manapság elsősorban a versenyszférában, különböző szociális partnereknél, ill. munkáltatóknál munkaügyes, érdekképviseleti és HR munkakörben helyezkedtek el.

 

A Jogi Kar, mint anyaintézmény oktatóinak szaktudása lehetővé teszi, a hírneve pedig kötelez és ezért kezdettől fogva a szegedi képzés védjegye és erőssége, hogy a szoros értelemben vett szakmai ismereteket [munkaügyi kapcsolatok, társadalombiztosítási, illetve szociális ellátások és humánerőforrás-menedzsment (HR)] nagyon mélyen megalapozott jogi kontextusba ágyazzuk. Tesszük ezt azért is, mert az tapasztalható a világban, hogy szinte minden fontos élethelyzetet a jog (is) szabályoz. Ezért a jog alapos és naprakész ismerete elengedhetetlen egy munkahelyen. A végzett hallgatóink és számos munkáltató egyértelmű visszajelzése igazolja, hogy ez az irány követendő.

 

Elhelyezkedési lehetőségek

 

Az elmúlt néhány évben egyre világosabbá vált, hogy az eddig klasszikusnak tekintett munkaerő-piaci „partnerünk” (az állam) felvevőképessége megváltozik és más felsőoktatási intézményből is vesz fel friss diplomásokat. Ezért a képzés hagyományos felvevőpiaca – terveink szerint – kiegészül egy új munkaerő-piaci szereplővel: a kis- és középvállalkozásokkal (SMEs), akik már korábban potenciális „megrendelőink” voltak, de szerepük várhatóan megnövekszik. Ezért elhatároztuk, hogy – tudomásunk szerint az országban egyedüli intézményként – elindítjuk a komplex (munkaügyi kapcsolatok, munkaügy, társadalombiztosítás és HR) ismeretekkel rendelkező szakemberek képzését, akik terveink szerint a kis- és középvállalkozások multifunkcionális munkaügyi szakemberévé válnak.

 

Olyan leendő munkatársak képzését tervezzük, akik mind a munkajog, a munkaügy, a munkaügyi kapcsolatok, a társadalombiztosítás és adójog, valamint a HR kérdésekben egyaránt tájékozottak. Olyan diplomások lesznek, akik nagyon költséghatékonyan, elmélyült jogi és gyakorlati ismeretekkel felvértezve lesznek képesek egyedül vagy egy csapat részeként egy kisebb, vagy közepes cég – tág értelemben vett – munkaügyeit vinni. Természetesen bármely nagyobb munkáltató, vagy multinacionális cégnél is megállják a helyüket.

 

A gyakorlati ismereteket a vezető munkaügyi, HR informatikai programokat forgalmazó cégek (pl. Kulcs Soft, Nexon) számítógépes képzési programjainak (cégszimulációs laboratóriumban) használata során, részint a kötelező szakmai gyakorlatokon, illetve gyakornoki programok keretében szerzik meg. A képzés gyakorlatorientáltságát erősíti, hogy az új HR szakirányon is érvényesül a korábbi oktatói humán erőforrás politikánk, vagyis az oktatók egykori kiváló hallgatóinkból kerülnek kiválasztásra, akik több éve a gyakorlatban dolgoznak. Ez a speciális minőségbiztosítás több éve kiválóan működő garanciát jelent.

 

Oktatás módszertana és a képzés felépítése

 

Az oktatás módszertanát tekintve a gyakorlatorientáltságon kívül folyamatosan vezetjük be a kompetencia alapú és kooperatív BA-MA képzést. Kifejezett célunk, hogy rátermett és szakmailag kompetens hallgatókat bocsássunk ki a munkaerőpiacra. Ennek érdekében az alábbi fontosabb képességeket igyekszünk módszertani eszközeink fejlesztésével megerősíteni:

a) szakmaspecifikus problémamegoldó, konfliktuskezelő és kommunikációs módszerek alkalmazása;

b) életvitelszerű konfliktuskezelő attitűd;

c) szakmaspecifikus, logikus érvelési, prezentálási technika;

d) a hazai és nemzetközi szakirodalmi jártasság reflektív visszatükrözése;

e) vonatkozó jogi adatbázisok magabiztos ismerete és használata;

f) multidiszciplináris ismeretek célirányos alkalmazása, valamint

g) csoportos munkavégzés (multikulturális csoportban is).

 

Intézetünket úgy érdemes elképzelni, mint a munkaügyi és szociális ellátási ismereteket – erős jogi megalapozással és gyakorlatorientáltan – oktató képzések szerves mátrixát, amelyen belül az egyes képzéseink: BA, MA és PhD szintű munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási képzések neuronok mintájára, egymással szerves kölcsönhatásban kapcsolódnak egymáshoz.

Az egyes képzések kapcsolódási hálóját tovább erősíti, hogy a hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy tanulmányaik alatt részképzés keretében 1-2 szemesztert töltsenek Erasmus ösztöndíjas hallgatóként valamely külföldi - elsősorban európai - egyetemen.

 

Rövidebben úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az Intézet a BA-tól a PhD-ig folytat magas szintű és elkötelezett képzést hazai és nemzetközi hallgatók számára. Az Intézet egyrészt védőhálóként működik, hiszen az egyes képzési szintek közötti átjárás megteremtésével (a hallgatói lemorzsolódás csökkentésére törekedve), a folyamatos elektronikus tananyagfejlesztéssel és munkahelybarát képzési program (ez a levelező képzésekben a péntekre és szombatra ütemezett konzultációkat jelenti) bevezetésével.

 

Szakmai tapasztalatszerzés

 

A munkaerőpiacon keresett gyakorlati tapasztalatok megszerzése érdekében szakmai tapasztalatszerzés szempontjából releváns munkahelyeken szervezett szakmai gyakorlati/gyakornoki programokkal igyekszünk hallgatóink érdeklődését fenntartva elhelyezkedésük esélyét növelni és karrierépítésüket segíteni. A Kar munkatársai segítenek megtalálni a hallgatóknak a szakmai kihívásokat, a személyiségük megismerését, a bennük rejlő egyéniségek és tehetségek kibontakozását, a meglévő és új nyelvismeret bővítését.

 

Az Intézetben évtizedek óta a tudás és a kiválóság találkozik és számos kiemelkedő egyéni karrier és még több szorgos szakember kezdte itt az életpályáját. Büszkék vagyunk minden hallgatónkra, akik akár az egyetemi padokban, akár végzett szakemberként megállják a helyüket, dicsőséget hozva saját magukra és az Alma Materre. Korábban végzett hallgatóink mondják, hogy a szegedi MK-TB képzésen szerzett diploma minden esetben biztos és gyors belépést jelent a munkaerőpiacra. A legkiválóbb hallgatók már a végzés előtt, vagy közvetlenül utána gyorsan „elkelnek”. Ezen kívül szoros emberi, baráti kapcsolatok szövődhetnek az itt töltött évek alatt, amelyek később személyes és/vagy megbízható szakmai kapcsolatokká alakulhatnak át.

 

 

Az egyetem mellett Szeged város mindig fiatalos dinamizmusa, kulturális, művészeti, sport és gasztronómiai sokszínűsége és a szőke Tisza kanyarulata által összeölelkező városrészek felejthetetlen varázsa örökre rabul ejtik a „szögedi” diákokat.

 

Kérem, hogy jó szívvel, nyitott lélekkel és érdeklődő szemmel látogassa meg Intézetünk honlapját vagy jöjjön el a nyílt napjainkra vagy hívja bizalommal munkatársaimat.

 

Őszintén remélem, hogy bemutatkozásunk felkeltette érdeklődését és Ön is vagy valamely rokona, ismerőse szeretne szegedi jogi kari diák lenni.

 

Szeged, 2019. július 22.

 

 

Prof. Dr. Hajdú József

Intézetvezető egyetemi tanár