IDEA

2018. szeptember 27.

Az IDEA Project célja, hogy előmozdítsa a gyermekek részvételét az őket érintő döntések meghozatalában, fejlessze a gyermekek érdekeit képviselő szakemberek kompetenciáit, és hozzájáruljon a gyermekek jogainak hatékony érvényre juttatásához.