A Richmondi Egyetem professzorának vendégelőadása az amerikai Kereskedelmi Kódexről

IMG_20180510_160108Az Üzleti Jogi Intézet 2018. május 7-10. között vendégül látta Prof. David Frisch-t, a Virgina állambeli Richmond Egyetem professzorátFrisch professzor Secured Transactions címmel tartott fakultatív kurzust, ahol a hallgatók számára lehetőség nyílt az amerikai kereskedelmi jog alapjaiba betekinteni az Egyesült Államok Egységes Kereskedelmi Kódexének (Uniform Commercial Code) vonatkozó rendelkezésein keresztül.


prof_Frisch


Az előadások a fedezett ügyletek alapkérdéseit járták körül, gyakorlatias nézőpontból, szemléletesen rávilágítva az amerikai kereskedelmi és üzleti jog egyedi vonásaira.


prof_Frisch


A hallgatók a kereskedelmi élet ügyleteivel szemben támasztott jogi követelményekről hallhattak, valamint ezen ügyletek vizsgálata során gyakorlati példákon keresztül ismerhették meg a nyilvánosság informálásának kiemelt jelentőségét.


prof_Frisch


A kurzus témájának feldolgozásával a hallgatók nem csupán ismereteiket mélyíthették el a vonatkozó szabályokról és azok kivételeiről, hanem a professzor által szemléltetett aggályok feloldásának jogi lehetőségeit is megvizsgálták.


prof_Frisch


Az Üzleti Jogi Intézet ezúton is szeretné megköszönni Frisch professzornak a szegedi látogatása során tartott kiváló előadásait, és a továbbiakban is bíztatja hallgatóit a hasonlóan színvonalas előadások látogatására, ahol a tantermi keretek között mind elméleti, mind gyakorlati szempontból hasznos ismereteket szerezhetnek egy-egy, az üzleti élet szempontjából kiemelt jelentőségű jogi témakörben.