Tanszéki köszöntő

Kedves Kolléga/Kollegina, Hallgató vagy Látogató!

Sok szeretettel üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének honlapján. A Tanszék hitvallása és küldetése Szent-Györgyi Albert gondolataihoz kapcsolódik: „Az egyetem feladata hármas. Legősibb hivatása gyűjteni, terjeszteni és gyarapítani az emberi tudást. Második feladata kis számban nevelni a jövőnek tudósokat, akik majd ezt a hivatást tőlünk átveszik. Újabb eredetű, de nem kevésbé magasztos az egyetemnek harmadik hivatása: a haza számára polgárokat nevelni, akik el vannak látva a szellem fegyverével.” (Szent-Györgyi Albert)
Ezt a szellemi örökséget és intelmet a tanszék volt és jelenlegi munkatársai nagy becsben tartják és a tanszék alkotótáborához történő csatlakozástól a távozásig magukénak vallják és híven követik.

A tanszék oktatási profilja széles körű. Alapoktatásban a jogász képzésben, a munkaügyi kapcsolatok és társadalombiztosítási BA és MA képzésben, a Nemzetközi Kapcsolatok BA képzésben, jogi asszisztens képzésben, GTK, GYTK és a TITK veszünk részt.
Szakirányú továbbképzést (posztgraduális képzés) közvetlenül a következő területeken folytatunk: a) munkaügyi és társadalombiztosítási, valamint tervezzük az adatvédelmi posztgraduális képzés beindítását. Ezen kívül más szakirányú továbbképzésekben is részt veszünk.
A tanszék részt vesz a doktoranduszképzésben. Az elmúlt években számos doktorjelölt védte meg sikeresen PhD értekezését a tanszék professzorainak szakmai irányításával.

A Tanszék oktatói kiterjedt hazai és főleg nemzetközi alap- és alkalmazott kutatást folytatnak a munkajog és a szociális jog területén. Az említett kutatásokat a tanszék nem csak a magyar jogra, hanem összehasonlító jelleggel az európai és más jogrendszerek jogára (pl. japán munka- és szociális jog) is kiterjed. A kutatásokban szerzett tapasztalatok szinte azonnal beépülnek a napi oktatásba.
A Tanszék nemzetközi kapcsolatait fémjelzi, hogy Prof. Dr. Nagy László †a Nemzetközi Munkajogi és Szociális Jogi Társaság [International Society for Labour Law and Social Security Law, (ISLSSL), 1958] elnöke (1988-1991), míg Prof. Dr. Hajdú József az alelnöke (2006-2009) volt. Ez a világ legtöbb országát magában foglaló - ILO támogatásával működő -, összehasonlító munka- és szociális joggal foglalkozó nemzetközi szervezet. Prof. Dr. Czúcz Ottó az Európai Közösségek Bíróságának elsőként megválasztott magyar bírája.

A Tanszék széleskörű Erasmus kapcsolatokkal rendelkezik. Ennek keretében évente számos hallgató folytathat tanulmányokat külföldi egyetemeken (pl. Bordeaux, Halle, Ljubljana, Prága, Párizs, Sorbonne, stb.).
„A tudós az az ember, aki miközben mászkál a világban, ugyanazt látja, mint bárki más; de miközben ugyanazt látja, olyan dolgok jutnak eszébe, mint előtte soha senkinek.” (Szent-Györgyi Albert)