Tanulmányi ügyek intézése

A hallgatói beadványok benyújtása a Doktori Iskola adminisztrátoránál

 

 

Ügytípusok

Engedélyező

Beadvány

A beadás formája

hallgatói jogviszony igazolás kiadása

----

Modulo űrlapon

 

Modulo;

sürgős esetben

e-mailben

adatváltozás bejelentése

---

Adóazonosító, TAJ szám és bankszámlaszám változás bejelentése a HSZI-nek Modulo-ban. Egyéb adatok változása DI Titkárságnak email-en.

HSZI:Modulo űrlapon

DI: email-en

passzív félév

bejelentése

DI elnöke

Modulo - Karközi beadási hely

elektronikusan

ösztöndíjas hallgató munkavégzésének engedélyezése

DIT / TTDT

formanyomtatványon

(részletes indokolással)

elektronikusan (szkennelt dokumentum) vagy papíron

tudományos kreditek elismertetése (beszámolási időszak)

DI titkára

Modulo űrlapon

(igazoló dokumentumok csatolásával)

elektronikusan és papíron

máshol szerzett kreditek elismerése

DIT / TTDT

kötetlen kérelem

(igazoló dokumentumokkal és a témavezető

nyilatkozatával)

elektronikusan (szkennelt dokumentum) vagy papíron

témavezető személyének módosítása

DIT / TTDT

formanyomtatványon

(a témavezető és a leendő témavezető nyilatkozatával)

elektronikusan (szkennelt dokumentum) vagy papíron

kutatási téma

módosítása

DIT / TTDT

kötetlen kérelem

(a témavezető

nyilatkozatával és kutatási tervvel)

elektronikusan (szkennelt dokumentum) vagy papíron

költségmentesség, fizetési könnyítés iránti kérelem

a DI vezetője

Modulo

elektronikusan

konferencián való részvétel támogatása iránti

kérelem

bíráló bizottság

IM pályázati felhívás

nyomán formanyomtatványon

elektronikusan (szkennelt dokumentum) vagy papíron

komplex vizsgára jelentkezés

a DI

vezetője

formanyomtatványon

papíron és elektronikusan (szkennelt dokumentum)