Jogi felsőoktatási szakképzés

Képzési terve: nappali és levelező tagozat
Előtanulmányi rend a 2014/2015. tanévtől kezdődően
Szakmai gyakorlat tájékoztató
Tájékoztató levelezős hallgatóknak
Letölthető nyomtatványok
Záróvizsga tájékoztató


1. A végzettség megszerzésének alapfeltételei
A szakképzettség megnevezése: FELSŐFOKÚ JOGI ASSZISZTENS
A végzettség megszerzésének alapfeltételei:
- a mindenkor hatályos szakmai záróvizsga sikeres teljesítése
- a képzést záró abszolutórium megszerzése

2. Szakmai záróvizsga
2.1 A szakmai záróvizsga előtanulmányi feltétele (a szakmai záróvizsgára bocsátás feltételei):

 • a három féléves oktatási programban előírt követelmények teljesítése
 • utolsó félévben a szakmai gyakorlatokkal összefüggő követelmények teljesítése


2.2 A szakmai záróvizsga részei:
Gyakorlati vizsga:
Gépírás és jogi adatbázisok kezelése
Írásbeli (választható az alábbi két tárgyból) és szóbeli vizsga:

 • Az igazságszolgáltatásban jogi asszisztensi feladatok ellátása
 • Az igazságszolgáltatáson kívüli területeken jogi asszisztensi feladatok ellátása


2.3 A vizsga értékelése:
A vizsgázó a szakmai záróvizsga minden elemére érdemjegyet (1-5) kap, ezek súlyozott átlaga kerül a szakképesítést igazoló oklevélbe az alábbiak szerint:

 • gyakorlati vizsga 1-szeres
 • írásbeli vizsga 1-szeres
 • szóbeli vizsga 2-szeres


3. Kreditek megszerzése és azok forrásai
3.1 A tanulmányi kötelezettségek teljes körű teljesítése 120 kreditpont jóváírását eredményezi. Elméleti és gyakorlati képzés aránya: 60% – 40%.
3.2 A kreditek forrásául szolgáló tárgyak félévenként a tanrendben kerülnek meghirdetésre, felvehetők és teljesíthetők a képzési tervben, valamint a tanrendben meghatározott feltételekkel.
3.3 A hallgató csak azon tantárgyakból szerezhet kreditet, melyeket a tagozatán a Kar meghirdetett. (Amennyiben a Kari Tanács másként nem rendelkezik.)

4. A képzés óraterve
4.1. A képzés 14 hetes beosztással történik. A félévi oktatási hetek, óraszámok nem foglalják magukba az egyéni tanulmányi időt, illetve az összefüggő gyakorlatok egyéni tanulmányi idejét.
4.2. Részidős képzésben a tanórák száma a teljesidejű képzés tanóra számának legalább 30 %-a.

5. Az egyes tárgyak, tanulmányi kötelezettségének felvételével és teljesítésével kapcsolatos szabályok
5.1 Tantárgyak
5.1.1 A tantárgyaknál a meghirdetés féléve azon félévet jelöli, ahol a tárgyat a tanszék előadással hirdeti meg.
5.2 Szakmai gyakorlat
5.2.1 A szakmai gyakorlat az abszolutórium megszerzésének feltétele.
5.2.2. A szakmai gyakorlat: 560 óra. Részidős képzésben: 240 óra.
5.2.3 A szakmai gyakorlat a negyedik félévben, a jogászi szakterületekhez igazodó képzésnek megfelelően, a jogászi szakterületek különböző intézményeiben egymást követő gyakorlatokból áll.
5.2.4 A szakmai gyakorlat célja:

 • a különböző elméletek, fogalmak, eljárások, módszerek megértése, illetőleg felsőoktatási szakképzés keretében tanultak adaptálása, szintetizálása;
 • különböző képességek, mint megértés, alkalmasság, szakértelem fejlesztése;
 • a tanultak és a gyakorlat közötti kapcsolatok felismerése, előmozdítása, összekapcsolása valóságos helyzetekkel;
 • a további tanulmányokhoz szükséges alapok megszerzése;
 • a szakma megismertetése a hallgatóval, a pályára való alkalmasság megerősítése.


Teljesítendő: az utolsó aktív félévben az alábbi területeken: bíróság, ügyészség, ügyvédi iroda, közigazgatás.
5.2.5. A hallgató szakmai gyakorlati helyének meghatározásában a Kar közreműködik, a képzési tervben meghatározottak szerint. A gyakorlat teljesítését a fogadó intézményeknek igazolniuk kell, konkrétan megjelölve a gyakorlat időpontját és a ledolgozott munkaórák számát. A hallgató a gyakorlatról meghatározott szempontok alapján gyakorlati naplót köteles készíteni.

6. A képzésbe való felvétel, más képzési formából való átvétel rendje
6.1 A képzésbe való felvétel a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásáról szóló Kormányrendelet szerint történik. A képzésre történő felvételt lehetővé kívánjuk tenni azon osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számára is, akik a jogászképzésben kezdték el tanulmányaikat, de azt nem kívánják folytatni. Ezen hallgatók kérhetik átvételüket a felsőoktatási szakképzésre.
Ugyanakkor a jogi felsőoktatási szakképzésben végzett hallgatók számára nyitva áll a lehetőség arra, hogy az SZTE ÁJTK jogász osztatlan képzésre, vagy a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzésre kreditek beszámításával felvételizzenek.
A jogász besorolási szakon való továbbtanulás esetén a beszámítandó kreditek száma: 90 kredit.(1.sz. melléklet)
A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: 31 kredit. (2.sz. melléklet)

7. Egyéb rendelkezések
7.1 A dékán a hallgatók részére, a képzési terv keretein belül, ajánlott egyéni tantervet adhat ki.
7.2 Melléklet: ajánlott egyéni tanterv a tanulmányok folytatására

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • május 30.
  14:00 - 15:30
 • június 16.
  10:00 - 18:00
  Az SZTE alumni szervezete 2018. június 16-án (szombaton) immáron tizenkettedik alkalommal rendezi meg hagyományos családi és sportnapját, az SZTE Alma Mater Weekendet. Egy aktív és felhőtlen kikapcsolódást ígérő napra hívjuk az SZTE volt és jelenlegi dolgozóit, hallgatóit. Az Alma Mater Weekend Családi és Sportnap a mozgáson és a szórakozáson kívül ismét az ízekről is szól majd, hiszen idén is pörköltfőző versenyre invitáljuk a karokat és az egyetemi egységeket.
 • július 8.
  09:00 - 17:00