Nappali tagozat (10 félév)

 

Jogász mesterképzési szak osztatlan képzés

- 10 féléves képzés nappali tagozat - JNASZ JNASZ 08

 

A képzés célja

Jogászok képzése, akik az állam- és jogtudomány, valamint a jogászi tevékenységekhez kapcsolódó más társadalom-tudományok alapjainak birtokában, a jogrendszer főbb jogterületeinek és jogintézményeinek, a jogalkotás és a jogalkalmazás módszereinek ismeretében, korszerű szakismereteik és jogászi kultúrájuk alapján alkalmasak jogászi tevékenységre, gyakorlati tapasztalatok megszerzésével, szakmai továbbképzéssel a jogi szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére

 

8. félévtől választható MODULOK:

 • Általános jogász
 • Bűnügyi tudományok
 • Üzleti jogi
 • Nemzetközi jogi/Idegen nyelv

Az oklevélben szereplő szakképzettség

jogász

doktori cím: dr.jur.

A képzési idő

10 félév

Képzés jellemzője

osztatlan mesterképzés

 

Finanszírozási forma

A – állami ösztöndíjas képzés

K – önköltséges képzés

Önköltség összege: 250.000 Ft/félév

A felvétel előfeltételei

érettségi bizonyítvány vagy felsőoktatási intézményben szerzett alap/főiskolai diploma vagy mester/egyetemi diploma

Felvétel módja

Részletes információk: www.felvi.hu

Jelentkezési határidő

2018. február 15.

Felvilágosítás

SZTE ÁJTK Tanulmányi Osztály
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54. Pf.:454.

Sas Gabriella
osztályvezető

E-mail: sasgabriella@juris.u-szeged.hu
Fogad: előzetes egyeztetés alapján
Cím: ÁJTK Szeged, Tisza Lajos krt. 54. I. em. 110. szoba

Jelentkezési módja

Elektronikus úton, a www.felvi.hu oldalon Letölthető anyagok:

Jogász képzési terv (nappali tagozat) tanulmányaikat 2017-ben megkezdőknek

Jogász képzési terv és ajánlott egyéni tanterv (A tanulmányaikat 2008 és 2016 között kezdőknek)

 

MODULOK:

 

Tájékoztató a képzésről

(A végzettség megszerzésének alapfeltételei; A modulválasztás feltételei; Záróvizsga; Nyelvvizsga követelmény; Előírt kreditek teljesítése; Tárgyak felvételének és teljesítésének szabályai; Diploma átlag kiszámítása)

 

Tanulmányaikat 2007-ben kezdett hallgatóknak:

 


  

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 17. - 21.
  Egész napos
  III. International Week of Criminal Law / III. Internationale Woche des Strafrechts Szervező: ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete. 9 külföldi partneregyetemről (görög, német, tajvani, török, szerb, spanyol, olasz, román és orosz egyetemekről) érkeznek a karra jogászprofesszorok, akik a büntetőjog válogatott kérdéseiről tartanak előadásokat, valamint egy előre meghatározott témát (a tévedés szerepe a büntetőjogban) közösen dolgoznak fel a hallgatókkal jogösszehasonlító szeminárium keretében. Az intenzív hét végén kerekasztal-beszélgetést tartunk "Európa büntetőjoga 20 év múlva" címmel. A program angol és német nyelven folyik.
 • szeptember 26.
  14:30 - 16:00
 • szeptember 27.
  09:00 - 11:00
 • 2019. január 10.
  09:00 - 16:00