E-learning

E-learning
2016. március 09.

Az SZTE ÁJTK a 2014/2015-ös tanévében „pilóta jelleggel” kipróbált elektronikus tananyag-fejlesztési projektjében szerzett tapasztalatokra építkezve, valamint az Igazságügyi Minisztérium anyagi támogatása mellett a 2015/2016-os tanév őszi féléve során nyolc, a jogász levelező képzés keretei között kínált kurzus elektronikus tananyagát készítette el összesen 14 oktató bevonásával. A munka során a kollégák előkészítették az előadásaik elektronikus vázlatait, kapcsolódó fogalom- és példatárakat állítottak elő. A tananyagok a Coospace felületén keresztül elektronikusan váltak elérhetővé az adott kurzusra feljelentkezett hallgatók számára. Az elektronikus tananyagok a félév időtartama alatt konstans jelleggel elérhetők voltak a Coospace-ről, így a hallgatóknak arra is lehetősége nyílik, hogy azokat akár a vizsgaidőszak alatt is visszanézhessék, azokból ismételjenek.

 

A Hallgatói Szolgáltatói Irodával (HSZI) való együttműködés keretében véghezvitt fejlesztések eredményeként a kollégák a prezentációikat nem szükségképpen eredeti formájukban tették elérhetővé, hanem a Coospace tárhelyeire történt feltöltést követően az oldalról megtekinthető tartalmakká váltak. A letöltésük ilyen esetben nem lehetséges, ugyanakkor a „megtekintés” funkció révén a HSZI fejlesztésének köszönhetően a tartalmak használatával kapcsolatban statisztikák váltak elérhetővé a hallgatók szokásairól (egy diával töltött idő mennyisége, tesztkérdések megoldásának átlagos sikeressége stb.) E funkciók a program továbbfejlesztését is hatékonyan segítik.

 

A program disszeminálása is megvalósult, két irányba is. Az ÁJTK az egyetemen is ritkaság számba menő „e-learningesítés” úttörőjeként külön felkérést kapott arra, hogy az egyetemi szintű e-tananyag fejlesztési programban is részt vegyen. Másrészt Mezei Péter, az e-learning projekt kari felelőse Benjamin G. Davis professzorral (University of Toledo) egy tanulmányt írt az e-learning programnak a szegedi jogi oktatásra gyakorolt potenciális pozitív hatásairól. A tanulmány az International Journal of Online Dispute Resolution folyóiratban jelent meg 2015 végén.

 

A 2015/2016-os akadémiai év óta (2017 tavaszával bezárólag) a programban összesen 25 kurzus tananyaga készült el közel harminc kolléga bevonásával.

Hírek RSS

Hírek

Események

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 17. 16:45 - 21. 12:00
  III. International Week of Criminal Law / III. Internationale Woche des Strafrechts Szervező: ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézete. 9 külföldi partneregyetemről (görög, német, tajvani, török, szerb, spanyol, olasz, román és orosz egyetemekről) érkeznek a karra jogászprofesszorok, akik a büntetőjog válogatott kérdéseiről tartanak előadásokat, valamint egy előre meghatározott témát (a tévedés szerepe a büntetőjogban) közösen dolgoznak fel a hallgatókkal jogösszehasonlító szeminárium keretében. Az intenzív hét végén kerekasztal-beszélgetést tartunk "Európa büntetőjoga 20 év múlva" címmel. A program angol és német nyelven folyik.
 • szeptember 26.
  14:30 - 16:00
 • szeptember 27.
  09:00 - 11:00
 • szeptember 28.
  11:00 - 12:30
 • szeptember 28.
  17:00 - 21:00